[NUUG video] Wikiliste med ideer til publisering på frikanalen

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Fri Sep 24 21:15:52 CEST 2010


Jeg startet på en liste med videoer fra eksterne kilder vi kunne
publisere via frikanalen nederst på
<URL: http://wiki.nuug.no/grupper/video/frikanalen >.  Alle trenger
norske undertekster først.

Jeg har ikke fått inn alle forslagene som er kommet på listen så
langt, og håper dere kan bidra med de som er glemt.

La inn Cleanternet på http://universalsubtitles.org/ som et forsøk,
men får ikke oversettersiden til å fungere med Gnash.

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list