[NUUG video] Sjekk av meta-info for 2010-opptakene

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Thu Sep 30 11:05:28 CEST 2010


[Hans-Petter Fjeld]
> På munin opptaket så filmet 2.kameraet video-gruppa.  Stian sitter
> ved hovedkameraet, og oklien tar seg av resten etter hva man kan se
> på 0:46:01 i videoen.

Da ser metainfoen slik ut:
pere at nerdhaven:/home/ftp/pub/video/raw$ cat 20100112-munin.meta
presenter=Nicolai Langfeldt
title=Munin
date=2010-01-12
place=Oslo
spokenlanguage=no
aspect=4:3
organizer=Petter Reinholdtsen
introduction=Petter Reinholdtsen
camera=Stian Hübener, Hans Petter Fjeld
#sound=?
videomixer=Ole Kristian Lien
venue=Høgskolen i Oslo
pere at nerdhaven:/home/ftp/pub/video/raw$

Rediger gjerne direkte selv hvis dere finner feil. :)

Happy hacking,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list