[NUUG video] Invitasjon til vedtektsøl

Salve J Nilsen sjn at pvv.org
Thu Apr 7 20:12:52 CEST 2011


Invitasjon til vedtektsøl!


Vi har møtt flere mennesker som har lyst til at flere foreninger i 
Oslo ha et felles lokale. Vi har kommet over et lokale som kan være 
passende

Målet er å anskaffe og tilby et lokale der vi kan ha hackerspace, 
videorom og/eller kontorlokale, og at dette kan organiseres på et 
ryddig vis som både dekker behovene til foreningene og gjennomføres på 
et vis som reduserer evt. risiko involvert.

Vi har nå lyst til å ta det neste skrittet og invitere til et møte for 
å diskutere muligheter og prøve å skrive ned vedtekter etc. 
Intensjonen er å skrive en invitasjon og et vedtektsforslag som man 
kan sende videre til potensielle foreninger senere.

Tid: Torsdag 14. April, 19:30
Sted: Know IT Objectnet AS, Universitetsgata 7
Hvem: De som har lyst til å bidra aktivt i å drive foreningen
Agenda: Skrive vedtektsforslag

mvh,
- Salve J. Nilsen,
- Andreas Røe og
- Trygve Laugstøl

-- 
#!/usr/bin/perl
sub AUTOLOAD{$AUTOLOAD=~/.*::(\d+)/;seek(DATA,$1,0);print#  Salve Joshua Nilsen
getc DATA}$"="'};&{'";@_=unpack("C*",unpack("u*",':4@,$'.#     <sjn at foo.no>
'2!--"5-(50P%$PL,!0X354UC-PP%/0\`'."\n"));eval "&{'@_'}";   __END__ is near! :)


More information about the video mailing list