[NUUG video] Når bør eg dukke opp i kveld?

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Tue Apr 12 12:47:22 CEST 2011


[Tore Anderson]
> Hepps, ser ting er skedulert til å begyne 1830 sharp.

Jepp. :)

> Når er du på plass? Skulle ha hatt litt tid på å få rigga opp
> test-nettverket og slikt noko tenkte eg.

Videogruppa dukker opp først, men jeg vet ikke når.  CC dit.  Jeg
kommer antagelig nærmere 18:30, men muligens rundt 18:00.

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdten


More information about the video mailing list