[NUUG video] Referat videomøte 2011-03-31

Hans-Petter Fjeld atluxity at 1kb.no
Sat Apr 30 16:52:50 CEST 2011


Under følger referat fra sist møte. Dette blir også lagt ut på wikien.

Kan jeg få forslag på dato for når vi skal ha neste arbeidsmøte for gruppen?

-- HP

--- Referat ---

Tilstede: Morten, Herman, Hans-Petter
Referent: Hans-Petter
--------------------------------------------
Sak 1: Valg av ny leder for videogruppa:

Hans-Petter valgt ved aklamasjon.

--------------------------------------------
Sak 2: Budsjett og økonomi + utstyr

15 000,- totalt budsjett fra NUUG.

Konkrete forslag til kjøp av utstyr:
 * Videostativ
 * * Videostativet vi benytter oss av i dag tilhører ikke NUUG, men blir generøst utlånt til oss av Morten. Videogruppen finner det formålstjenelig å eie sitt eget stativ. Vi konkluderte med at 5000 kr er nok penger for å kjøpe oss et stativ. Det skal ha oljedemping. Lås og brems bør være separat. Helst ikke fjærbelastning, og en hurtigkobling man kan balansere. Fotophono ble nevnt som en aktuell levrandør og vi burde ha med kameraet vårt for å teste det før vi går til innkjøp. Det skal vist være mulig å benytte seg av forskuddsfakturering.

 * Headsett
 * * Videogruppen har behov for å gå til innkjøp av headsett. Helst 2 stk og de bør ha ganske lang kabel. Dette burde vi totalt bruke maksimalt 1000 kr på.

 * Trådløse mikrofoner
 * * Videogruppa har blitt oppmerksomme på at post- og teletilsynet har en høring ute i disse dager for å endre på frekvensområdene som skal kunne brukes av trådløse mikrofoner. Dette må vi følge med på og om nødvendig kjøpe oss nye mikrofoner. Dersom det er nødvendig mener vi det hadde vært mest praktisk med 1 stk nakkebøyle og en stk håndholdt mikrofon. Her må vi sjekke mer hva som er nødvendig for å følge lover og forskrifter.

 * Div og kabler
 * * Utenom faste opptak, slik som de månedlige medlemsmøtene, kan det være formålstjenelig å ha et lite knippe av diverse overganger tilgjengelig. Dette øker fleksibiliteten til å kunne tilpasse seg forskjellige lokasjoner og eksternt utstyr som kan være til stede på slike plasser. Overgang fra XLR hun vs han osv ble nevnt.

--------------------------------------------
Sak 3: Gjennomgang av wiki-siden:

Wiki-sidene burde ryddes kraftig opp i. Dette er det mulig for hjem som helst å gjøre når som helst. God dokumentasjon gir godt inntrykk av gruppen utad og viser at vi er seriøse.

--------------------------------------------
Sak 4: Hvordan bidra til videogruppa

Det ble diskutert hvordan man kan bidra, rent utenom å delta på faktiske opptak av arrangement.

Oppdater wiki-sidene, se sak 3.
Gjøre utstyret mer tilgjengelig. Det ville ha vært en fordel å hatt et fast lagringssted for utstyret. På den måten hadde det vært lettere for alle å kunne benytte seg av utstyret eller gjøre vedlikehold/arbeid rundt oppsettet.

--------------------------------------------
Sak 5: Rekrutering til videogruppa

Det ble diskutert om det var noen tiltak vi kunne gjøre for å lettere rekrutere folk til videogruppa.

T-skjorter kan være et tiltak. Det gjør gruppa litt mer synlig og skaper mer tilhørighet.
Det ble diskutert om det kunne være mulig å ta mer hensyn til medlemmer lokalisert i Stavanger.
Det ble nevnt at videogruppa kunne holde litt kursing, både av våre egne medlemmer og av folk som kanskje ville filme for andre foreninger.

--------------------------------------------
Eventuelt:

 * Lokale, Youngstorget 4.
 * * Hans-Petter nevnte at Makers - Oslo Hackerspace vet om et lokale som det kunne vært mulig å leie. Det ble bestemt at denne informasjonen skulle videresendes til styret.

 * Arbeidsmøter
 * * Det ble bestemt av videogruppa burde ha ca 3-4 arbeidsmøter i året hvor det ble fokusert på videreutvikling, kursing og vedlikehold av utstyret og oppsettet.
 * * Det ble enighet om å sette av penger til enkel bevertning (pizza og brus) for disse møtene.
--------------------------------------------


More information about the video mailing list