[NUUG video] Kamera-alternativer

Hans-Petter Fjeld atluxity at 1kb.no
Wed Jun 1 21:31:26 CEST 2011


Det finnes mindre foreninger som med fordel burde vurdere å ta ibruk et slik, eller lignende, video-oppsett som vi har for å dokumentere aktiviteten sin.

Mitt spørsmål til videogruppa; Vi har valgt å gå for et veldig bra kamera, men hvilke kamera er det enkleste og rimeligste som en mindre forening kunne vurdert å bruke til vårt oppsett? Må det evnt testes med de forskjellige kameraene eller kan man se det hovedsaklig ut fra specs?

-- HP


More information about the video mailing list