[NUUG video] Oppdatert Tono-statistikk fra Frikanalen

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Mon Apr 2 00:19:25 CEST 2012


Her er oppdatert TONO-statistikk for Frikanalen. Har ikke regnet ut
innslag pr. dag for de siste målingene.

       tono     no-tono    totalt nye innslag pr. dag
 2012-04-01 679 (30.9%) 1521 (69.1%) 2200
 2012-02-23 646 (30.1%) 1503 (69.9%) 2149
 2012-02-21 646 (30.1%) 1497 (69.9%) 2143
 2011-12-30 612 (29.6%) 1458 (70.4%) 2070
 2011-10-18 606 (30.1%) 1406 (69.9%) 2012
 2011-10-03 606 (30.3%) 1395 (69.7%) 2001
 2011-09-14 604 (30.3%) 1387 (69.7%) 1991
 2011-09-10 591 (29.9%) 1385 (70.1%) 1976  3.5
 2011-09-08 585 (29.7%) 1384 (70.3%) 1969  0.0
 2011-09-06 585 (29.7%) 1384 (70.3%) 1969  0.7
 2011-06-01 565 (29.7%) 1336 (70.3%) 1901  1.7
 2011-02-25 545 (31.4%) 1193 (68.6%) 1738  3.7
 2011-02-02 533 (32.2%) 1121 (67.8%) 1654  1.8
 2011-01-20 531 (32.6%) 1100 (67.4%) 1631  1.8
 2010-10-04 446 (31.1%)  990 (68.9%) 1436  2.2
 2010-09-11 441 (31.8%)  945 (68.2%) 1386  2.5
 2010-08-24 434 (32.4%)  907 (67.6%) 1341  2.0
 2010-02-07 355 (37%)   584 (62%)   940

Fordelingen over organisasjoner innslag som krever TONO-betaling er som
følger (de øvrige har ingen innslag registrert som krever
TONO-betaling). Dette er altså organisasjonene som står bak 30.9% av
innslagene omtalt over:

Andel  med   uten  navn
52.7  358   31   Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union
11.9  81   14   Norea Mediemisjon
10.9  74   82   Norges Musikkorps Forbund
10.3  70   147   Student TV Trondheim
 2.8  19   18   New Life Mission
 2.4  16   37   New Beginning Europe
 1.0  7    11   Karisma Senter
 0.9  6    10   UKA-TV
 0.7  5    115   Østfoldkirken
 0.7  5    32   Charisma kultur och media senter
 0.7  5    3    Kikkas Network
 0.7  5    0    Gateavisa/Foreningen Futurum forlag
 0.6  4    10   Frikanalen 
 0.6  4    1    Livets Senter
 0.4  3    11   Student TV Bergen
 0.3  2    104   Evangeliesenteret
 0.3  2    95   Empo AS
 0.3  2    3    Norges Blindeforbund
 0.3  2    0    Iveland Frivilligsentral
 0.3  2    0    Komiteen for et fritt Irak
 0.3  2    0    Vardeneset menighet
 0.1  1    7    UkaTV 09
 0.1  1    5    Redningsselskapet
 0.1  1    0    De Unges Orkesterforbund
 0.1  1    0    Music House AS
 0.1  1    0    Hypervisjon AS
-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list