[NUUG video] fri progamvare player

Keld Simonsen keld at keldix.com
Fri Apr 27 13:46:40 CEST 2012


Hei

Jeg har snakket med noen her i Danmark, som vil lage en fri TV-stasjon.
Jeg sade de skulle se på frikanalen.no

Det gjorde de, men de vil gjerne lage en TV-stassjon med fri progamvare.

Især vil de gjerne ha en player, som viste kontinuert stream,
dvs. at alle så det samme på samme tid, etter en playliste.
Finnes det i fri programvare?

Jeg tenkte at det blott ved åpning  kunne gå til et bestemt punkt 
og en bestemt tid i playlisten.

Vet dere noe, eller kjenner dere noen som vet noe?

Deres navn er anti-tv.dk - Det er ikke noe ennå på siden.

Hilsen
keld


More information about the video mailing list