[NUUG video] fri progamvare player

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Fri Apr 27 13:52:20 CEST 2012


[Keld Simonsen]
> Vet dere noe, eller kjenner dere noen som vet noe?

Benjamin og Tore i Frikanalen er igang med å lage alt som trengs for å
drive en webbasert TV-kanal med fri programvare.  Tror avspiller er
operativ, samt webstyrt videoswitch.  Backend og scheduling-system
gjenstår.  Håper noen av dem er på lista og kan gi mer detaljert
status.

Odin er nyvalgt styremedlem i Frikanalen, og Jarle er avtroppende.
Erik Vold her på lista er teknisk vokter i Frikanalen og kan sikkert
si noe mer.

Vet du om folkene i Danmark er interessert i å samarbeide om å lage en
slik TV-stasjonsløsning?  Det trengs flere folk. :)

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list