[NUUG video] Our Tubes! The Media Goblin 0.2.0 release!

Odin odin.omdal at gmail.com
Thu Jan 19 11:21:29 CET 2012


On Thu, Jan 19, 2012 at 11:01 AM, Petter Reinholdtsen <pere at hungry.com> wrote:
> Er dette noen for videogruppen i NUUG?

Eg var med i starten av MediaGoblin, men har berre gjort omsetjing i det siste.

Hadde vore moro om nokon ville ha prøvd å fått MG til å fungera for
NUUG sine bruksområde. Eg trur neppe det er ein særleg god match nett
no, men hadde vore kjekt om nokon hadde hatt tida til å a) sjå på det,
og best av alt, kannhenda b) fiksa det.

Eg har eit par bruksområde som MG ikkje passar so bra til, eg skreiv
mitt eige (veldig like) biletegalleri for å få det til, men vart
heller med MG då det vart starta. Diverre fungerer framleis mitt
eigeskrive galleri betre til det eg treng (eg har 30.000 bilete) - men
eg hadde alltid ein god intensjon om å få MG til å fungera fint med
eit slikt oppsett eg ynskjer meg.
-- 
Beste helsing,
Odin Hørthe Omdal <odin.omdal at gmail.com>
English, technical: http://tech.velmont.net
Norsk, personleg: http://velmont.no


More information about the video mailing list