[NUUG video] Egen epostliste for Frikanalen?

Odin odin.omdal at gmail.com
Fri Jun 8 10:42:50 CEST 2012


2012/6/8 Petter Reinholdtsen <pere at hungry.com>:
> Diskusjoner om utvikling foregår nå på #frikanalen (irc.freenode.net) og
> på epost med enkeltpersoner som mottakere.  Er det bedre ide å opprette
> en offentlig epostliste der det blir enklere for potensielle
> bidragsytere å se hva som skjer av aktivitet og diskusjon?  Er det behov
> for en slik liste, eller blir det bare nok en ubrukt epostliste i
> verden?
>
> NUUG kan fikse på lists.nuug.no, f.eks. frikanalen at nuug.no.

Eg synast det absolutt det er ein god idè.

(Litt på sida av det so burde eigentleg styret hatt ei privat
epostliste òg. Kanhenda dei har, men eg trur ikkje eg står på han i so
fall.)

-- 
Beste helsing,
Odin Hørthe Omdal <odin.omdal at gmail.com>
English, technical: http://tech.velmont.net
Norsk, personleg: http://velmont.no


More information about the video mailing list