[NUUG video] Egen epostliste for Frikanalen?

erikvol at gmail.com erikvol at gmail.com
Fri Jun 8 10:51:33 CEST 2012


Helt klart en god ide!

Mvh

Erik Vold
92821739

Den 8. juni 2012 kl. 10:42 skrev Odin <odin.omdal at gmail.com>:

> 2012/6/8 Petter Reinholdtsen <pere at hungry.com>:
>> Diskusjoner om utvikling foregår nå på #frikanalen (irc.freenode.net) og
>> på epost med enkeltpersoner som mottakere.  Er det bedre ide å opprette
>> en offentlig epostliste der det blir enklere for potensielle
>> bidragsytere å se hva som skjer av aktivitet og diskusjon?  Er det behov
>> for en slik liste, eller blir det bare nok en ubrukt epostliste i
>> verden?
>> 
>> NUUG kan fikse på lists.nuug.no, f.eks. frikanalen at nuug.no.
> 
> Eg synast det absolutt det er ein god idè.
> 
> (Litt på sida av det so burde eigentleg styret hatt ei privat
> epostliste òg. Kanhenda dei har, men eg trur ikkje eg står på han i so
> fall.)
> 
> -- 
> Beste helsing,
> Odin Hørthe Omdal <odin.omdal at gmail.com>
> English, technical: http://tech.velmont.net
> Norsk, personleg: http://velmont.no


More information about the video mailing list