[NUUG video] Egen epostliste for Frikanalen?

Odin odin.omdal at gmail.com
Fri Jun 8 20:05:33 CEST 2012


2012/6/8 Tore Sinding Bekkedal <toresbe at gmail.com>:
> 2012/6/8  <erikvol at gmail.com>:
>> Helt klart en god ide!
> Hei! Jeg har tidligere prøvet å sette opp mailman på borch, men det
> lyktes meg ikke helt. Jeg kan se nærmere på saken nå!

Skal ikkje stoppa deg :-) Men eg ser ikkje heilt kvifor frikanalen
treng ha eigen listeserver. Eg drifter to mailman-installasjonar med
masse lister sjølv, det tek ikkje mykje tid, men det er likevel eitt
ekstra system å ta andsvar for osb, osb. Eg meiner no det viktigaste
er berre å ha ei liste, same kvar ho ligg.

-- 
Beste helsing,
Odin Hørthe Omdal <odin.omdal at gmail.com>
English, technical: http://tech.velmont.net
Norsk, personleg: http://velmont.no


More information about the video mailing list