[NUUG video] Hvilken video-nettsted bør jeg anbefale, og hvorfor?

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Fri Mar 2 13:44:16 CET 2012


Jeg er blitt mer og mer klar over at jeg ikke vet hvilket video-nettsted
jeg bør anbefale for publisering av video.  Youtube, Vimeo, Blip og
andre finnes, og jeg vet ikke hvilke som er gode.  Publiserer du video i
dag?  På hvilket nettsted, og hvorfor?  Hvilke nettsteder vurderte du da
du valgte hvor du ville publisere?
-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list