[NUUG video] LiquidFeedback & -Democracy i Sonen på Ifi, UiO 08.11 (fwd)

Thomas Gramstad thomas at efn.no
Mon Nov 5 20:58:21 CET 2012


Hei,

Kan dette være aktuelt å ta opp for NUUGs videogruppe, og
er det noen som kan den aktuelle dagen?

Thomas


---------- Forwarded message ----------
Date: Mon, 5 Nov 2012 20:56:29 +0100 (CET)
From: Thomas Gramstad <thomas at efn.no>
To: aktive at nuug.no
Subject: LiquidFeedback & -Democracy i Sonen på Ifi, UiO 08.11

"Sonen" på Ifi inviterer til åpent og gratis møte:

Foredrag om "Liquid Democracy" (breddedemokrati eller delegert
distribuert direktedemokrati) og demonstrasjon av LiquidFeedback,
open source-programvare for liquid democracy, ved Thomas Gramstad
og Øystein Middelthun.

http://liquid.piratpartiet.no/lf/
http://en.wikipedia.org/wiki/LiquidFeedback
http://liquidfeedback.org/

Thomas Gramstad er leder for Elektronisk Forpost Norge.
Øystein Middelthun er leder for FriBit. Han er også teknisk
ansvarlig for den første norske installasjonen av
LiquidFeedback.

LiquidFeedback er fri programvare som kan brukes av alle som
ønsker å styrke og videreutvikle sin infrastruktur for
demokratiske beslutningsprosesser.

Det tyske piratpartiet bruker LiquidFeedback mye, og denne
infrastrukturen regnes som en viktig grunn til deres store
gjennomslag i det siste valget i Tyskland. Et norsk piratparti er
under etablering, og de norske piratene tar sikte på å bruke
LiquidFeedback til å utvikle partiprogrammet og ta demokratiske
beslutninger.

Tid:   Torsdag 08.11 2012 kl. 14-16.
Sted:  Ifi (Ole Johan Dahls hus), UiO,
       Sonen (rom nr. 3407 i 3. etasje)

Arrangør: Sonen

Se også Sonens nettsider:
http://sonen.ifi.uio.no/

Ole Johan Dahls hus på kartet:
http://uio.no/om/finn-fram/omrader/gaustad/ga06/

   ----

Thomas Gramstad
thomas at efn.no


More information about the video mailing list