[NUUG video] [Blug-kernel] Det trengs flere NUUG-medlemmer!

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Sun Nov 11 13:46:35 CET 2012


[Frode Severin Hatlevik]
> Hva med en prominent lenke til
> 
> http://wiki.nuug.no/grupper/video/streaming
> 
> på forsiden på vevsidene til NUUG?
> 
> Jeg fant frem til dette bare fordi jeg viste hva jeg skulle lete etter.
> Brukte Google til å søke "site:nuug.no". Et kjapt fritekstsøk på forsiden
> gav ikke treff på noe som kunne knyttes til at det er mulig å oppleve
> møtene til NUUG direktesendt pr. Internet. Ei heller at en kan *delta* i
> møtet via IRC. Ser også at NUUG har sin egen kanal på Miro. Kult.

Gode forslag, som jeg sender videre til aktive@ og video@ slik at alle
involverte kan se om de kan implementere dem.

> Ellers ser jeg at oversikten over gamle opptak er delvis mangelfull.
> http://www.nuug.no/pub/video/nuug-video.html
> http://www.nuug.no/pub/video/nuug-video-ogv.rss
> http://wiki.nuug.no/grupper/video/archive

Hvordan mangelfull?  RSS og HTML-oversikt tror jeg er automatisk
generert (arkiv-wiken er ikke oppdatert, det vet jeg).

> Jeg har ingen mulighet til å reise til Oslo for å delta på møter, og
> det er også en av grunnene til at jeg ikke er medlem. Jeg skal se om
> jeg kan delta på "sendingene" deres. Det kan gi mer motivasjon til å
> bli medlem.

Du er hjertelig velkommen både til sending og som medlem.  Det trengs
flere både medlemmer og aktive.  :)

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list