[NUUG video] Invitasjon: Hvem styrer nettet? (fwd)

Hans-Petter Fjeld atluxity at 1kb.no
Mon Nov 12 01:53:12 CET 2012


Jeg har dessverre ikke anledning denne dagen, noen andre?

Odin har utstyret, så koordiner evnt utlån med han.

-- HP


More information about the video mailing list