[NUUG video] (fwd) Oppdatert: Invitasjon til workshop 7. desember

Odin odin.omdal at gmail.com
Tue Nov 27 13:49:22 CET 2012


2012/11/27 Petter Reinholdtsen <pere at hungry.com>
> Jeg tror dette seminaret vil være nyttig og interessant for NUUGs
> videogruppe å delta på.  Noen som vil delta?  Jeg håper å delta selv,
> men det krever mye koordinering med usikker utfall.
>
>> workshop fredag 7. desember fra kl. 14.00-15.30.

Interessant. Eg var med på sist møte. Då var ikkje WebM/VP8 annonsert.

Det passar ikkje eigentleg, men kanhenda eg kan prøva likevel. Berre 3
dagar til svarfrist.

--
Beste helsing,
Odin Hørthe Omdal <odin.omdal at gmail.com>
English, technical: http://tech.velmont.net
Norsk, personleg: http://velmont.no


More information about the video mailing list