[NUUG video] (fwd) Oppdatert: Invitasjon til workshop 7. desember

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Thu Nov 29 21:14:24 CET 2012


[Odin]
> Interessant. Eg var med på sist møte. Då var ikkje WebM/VP8 annonsert.
> 
> Det passar ikkje eigentleg, men kanhenda eg kan prøva likevel. Berre
> 3 dagar til svarfrist.

Nå har jeg endelig fått avklart at jeg kan delta, og jeg håper på
selskap fra andre i NUUGs videogruppe.  Kanskje noen fra
Frikanalen-miljøet også kan stille?

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list