[NUUG video] Opptak og lisensiering av møte med Barlow?

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Thu Nov 29 21:17:08 CET 2012


[Hans Jørgen Lysglimt]
> Tor, har du fått ut videoen, denne lisensen er vel grei for deg/oss
> 
> Jeg mener bare kjør på uansett
> Anarchy
> Få det ut
> 
> Se facebook siden for lydspor, video, transcript

Noen fremgang her?  Har ikke sett noe respons fra Tor.

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list