[NUUG video] Opptak og lisensiering av møte med Barlow?

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Thu Nov 29 22:30:59 CET 2012


[Hans Jørgen Lysglimt]
> Tor, har du fått ut videoen, denne lisensen er vel grei for deg/oss
> 
> Jeg mener bare kjør på uansett
> Anarchy
> Få det ut

Jeg tar dette som bekreftelse på at forslaget om bruksvilkår i henhold
til CC-BY-SA-lisens er det som gjelder, og går videre med publisering
i NUUG-regi.

Jeg har nå fått tilgang fra Tor til ferdig mikset videofil i
Quicktime-format (lyd og video måtte visst limes sammen) og holder nå
på å laste den ned til <URL: http://www.nuug.no/pub/video/raw/ >.
Derfra har vi så rutiner for å gjøre den klar for
<URL: http://www.frikanalen.no/ >.

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list