[NUUG video] Opptak og lisensiering av møte med Barlow?

Odin odin.omdal at gmail.com
Fri Nov 30 09:33:15 CET 2012


2012/11/30 Hans Jørgen Lysglimt Johansen <hanslysglimt at gmail.com>:
> Til fremtidige anledninger bør vi ha to filminger, ett sett med
> høykvalitetskamera slik som nå (som må konverteres osv osv) og ett
> sett med et enklere digitalkamera med SD kort der videoen kan legges
> ut umiddelbart, helst samme dag som arrangementet.

Absolutt ikkje naudsynt. :-)

Når eg gjer slike oppdrag som ekte oppdrag so gjer eg   wget
http://video-straum   i tillegg. Den er tilogmed mogleg å sjå på
dersom du kjem ein halvtime for seint, og sendinga framleis held på.

Med ein gong alt er ferdig, so kan du gje ogv-fila vekk. Forskjellen
på den, og den me lagar i etterkant på serveren er at den på serveren
har mykje betre kvalitet og er truleg komprimert betre. Då vert det
ikkje lagt ut same dag ein gong, men faktisk frå opptaksstart, og
fullt klipp er ute med ein gong møtet er ferdig, ingen venting. :-)

-- 
Beste helsing,
Odin Hørthe Omdal <odin.omdal at gmail.com>
English, technical: http://tech.velmont.net
Norsk, personleg: http://velmont.no


More information about the video mailing list