[NUUG video] Til Frikanalen? Everything is a Remix

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Mon Oct 15 21:40:09 CEST 2012


Jeg så nettopp episode fire av Everything is a Remix, og det er helt
klart en film vi bør sende på Frikanalen.  Undertekster finnes nesten
komplett (98%) på dansk, så det kan være overkommelig å oversette raskt
til bokmål ved å basere seg på den danske teksten.

Sjekk <URL: http://www.everythingisaremix.info/watch-the-series/ > og
bli inspirert!

Uklar lisens, og regissøren skriver "No CC license on this. I believe
you need to own a video entirely in order to give it a license. Much of
the content in these videos is not mine".  Jeg tror dog ikke det bør
hindre oss.

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list