[NUUG video] Nytt fra Debconf13 om otp, webrtc og jitsi

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Sun Aug 18 12:46:14 CEST 2013


Kom over
<URL: http://danielpocock.com/debconf13-breakthroughs-otp-webrtc-jitsi-video-bridge >
som ser veldig interessant ut for videogruppen.  Spesielt
jitsi-dvswitch-integrasjon høres interessant ut.

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list