[NUUG video] Video-opptak av NUUG 30 på danskebåten?

Thomas Gramstad thomas at ifi.uio.no
Wed Jun 4 00:52:41 CEST 2014


Hei Odin (og evt. andre aktive i videogruppa),

Hans-Petter og jeg holder på å planlegge NUUG 30-årsjubileet,
med faglig fest ombord på DFDS Seaways til København,
15.-17. juli.

Vi lurer på om du/videogruppa kan stille opp med videoutstyr
for å ta opp de faglige foredragene?

I tillegg lurte vi på om videogruppa også kan ha en
presentasjon/workshop under turen, og rekruttere flere til
videogruppa? Vi er minst to personer som er interessert i
dette -- Bjørn Ingmar Berg som vil hjelpe til med å drifte
og organisere ting, og meg selv.

Thomas


More information about the video mailing list