[NUUG video] Video-opptak av NUUG 30 på danskebåten?

Hans-Petter Fjeld atluxity at 1kb.no
Thu Jun 5 21:19:42 CEST 2014


Påmelding til å være med er innen tirsdag 10. juni.

Skriv deg opp via http://bit.ly/nuug30aar

-- HP

On 05. juni 2014 19:15, Odin Hørthe Omdal wrote:
> Eg ser det er midt i veka, men på tidspunktene er det jo mogleg å
> arbeida halv dag 15. juli og 17. juli.
> 
> Men jo, det hoyrast jo moro ut, eg må sjekka litt nærare med tid.
> 
> 
> 2014-06-04 0:52 GMT+02:00 Thomas Gramstad <thomas at ifi.uio.no
> <mailto:thomas at ifi.uio.no>>:
> 
>   Hei Odin (og evt. andre aktive i videogruppa),
> 
>   Hans-Petter og jeg holder på å planlegge NUUG 30-årsjubileet,
>   med faglig fest ombord på DFDS Seaways til København,
>   15.-17. juli.
> 
>   Vi lurer på om du/videogruppa kan stille opp med videoutstyr
>   for å ta opp de faglige foredragene?
> 
>   I tillegg lurte vi på om videogruppa også kan ha en
>   presentasjon/workshop under turen, og rekruttere flere til
>   videogruppa? Vi er minst to personer som er interessert i
>   dette -- Bjørn Ingmar Berg som vil hjelpe til med å drifte
>   og organisere ting, og meg selv.
> 
>   Thomas
> 
> 
> 
> 
> -- 
> Beste helsing,
> Odin Hørthe Omdal <odin.omdal at gmail.com <mailto:odin.omdal at gmail.com>>
> English, technical: http://tech.velmont.net
> Norsk, personleg: http://velmont.no

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 376 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/video/attachments/20140605/7b707245/attachment.pgp 


More information about the video mailing list