[NUUG video] Visning av Datalagringsdirektivet på NRK2 31.mars

Oda Erlendsdotter Urke odaerlendsdotterurke at icloud.com
Tue Mar 25 22:07:17 CET 2014


Dokumentarfilmen "Datalagringsdirektivet" vises for første gang på NRK2 mandag 31. mars kl 19.50.

Filmen handler om direktivets inntog til Norge og hvordan personvernforkjemperne i Digitalt Personvern forbereder et søksmål mot staten for å avskaffe direktivet. I filmen møter vi skikkelser på begge sider av saken. Hvor langt er vi villige til å gå i kampen mot alvorlig kriminalitet og terror? 

Datalagringsdirektivet er produsert av studenter ved Den Norske TV-skolen på Lillehammer. 

Se vedlagt dokument for mer informasjon om filmen og dato for visninger på NRK2. 

Trailer: https://vimeo.com/59444473


Med vennlig hilsen

Oda Erlendsdotter Urke
Linjeprodusent, "Datalagringsdirektivet"
Høgskolen i Lillehammer
Tlf: 970 29 362
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/video/attachments/20140325/ff60bde6/attachment.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Datalagringsdirektivet2013.pdf
Type: binary/octet-stream
Size: 1230769 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/video/attachments/20140325/ff60bde6/attachment-0001.bin 


More information about the video mailing list