[NUUG video] Ta opp foredrag under MakerCon Nordic i Oslo 2014-10-17 og -18?

MakerCon — The Nordic Edition info at makercon.no
Wed Sep 3 14:08:18 CEST 2014


Hei,

Det ville vært suverent om dere hadde hatt anledning til å filme noen av foredragene våres. Slik det ser ut nå vil de fleste av "keynote speakers" skjer på fredag 17. oktober mellom kl 9 og 16. Foredragene er ca 20-30 minutter lange. Jeg legger ved bilder av lokalet så dere kan få et inntrykk. I foredragssalen = Ingensteds er det en mezzanin som gjør at man kan filme noe ovenfra/få fine oversiktsbilder.

Vi kommer også til å leie inn noen storskjermer for visning av Powerpoint/Keynote.

Vi kan nok finne noen frivillige som kan hjelpe til med filmingen. Vi kan tilby gratisbilletter til konferansen til de fra NUUG som filmer, maksimum 3 personer.
Er det noen tekniske forutsetninger med lokalet som må være oppfylt for at dette kan gjennomføres?

Mvh. Jon

31. aug. 2014 kl. 22:29 skrev Thomas Gramstad <thomas at ifi.uio.no>:

> Hei,
> 
> Jeg tror at Bjørn Ingmar Berg kan stille opp og delta som video
> crew, og cc'er ham på dette.
> 
> Thomas
> 
> 
> On Sat, 30 Aug 2014, Petter Reinholdtsen wrote:
> 
>> 
>> Hei, Jon. CC til NUUGs videogruppe og Roger.
>> 
>> Vi snakket på tirsdag om å ta opp foredrag på MakerCon[1] på video. Jeg
>> har lyst til å få det til, og tror NUUGs utstyr kan brukes til dette.
>> Kanskje også noen flere i NUUGs videogruppe er interessert i å få det
>> til, men jeg kan ikke love noe på vegne av dem.
>> 
>> [1] <URL: http://makercon.no/ >
>> 
>> Først litt byråkrati. NUUGs videogruppe gir ut sine opptak med
>> bruksvilkårnee Creative Commons Navngivelse-Del på samme vilkår 3.0
>> Norge, ref. http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/no/ . Er det
>> greit for dere? Det kan være en fordel at foredragsholderne er spurt om
>> opptak er greit, slik at en unngår overraskelser og dårlig stemning.
>> 
>> Det vi snakket om var å ta opp i ett av rommene, der "hovedtalene"
>> gjennomføres, og å ha en ett eller tokameraproduksjon med mulighet for
>> miksing av eventuelle lysark inn i videostrømmen. Tokameraproduksjon
>> gir mulighet til å ha et kamera på publikum og et på foredragsholder
>> eller bytte vinkel mot foredragsholder. Det krever ikke veldig mye
>> utstyr (håper jeg husket alt):
>> 
>> 2 DV-kamera med firewire-utgang.
>> 1 VGA-DV-overgang med firewire-utgang.
>> 3 datamaskiner med firewire-inngang og 1Gbit/s-ethernetport.
>> 1 datamaskin med 1 Gbit/s-ethernetport.
>> 1 stk 1 Gbit/s switch.
>> litt ethernet-kabler.
>> lydmikser
>> trådløs myggmikrofon til foredragsholder
>> trådløs mikrofon til intro / publikum for eventuelle spørsmål
>> 
>> NUUG har det meste av dette allerede, og jeg ser for meg å låne utstyret
>> der. Litt usikker på om vi har nok datamaskiner operative, da noen har
>> vært ute av drift den siste tiden. Vi bruker i dag DVSwitch, en
>> programvarevideomikser med fri programvarelisens, kjørende enten på
>> Debian eller Ubuntu. Det er ganske enkelt å sette opp og operere. :)
>> 
>> Når det gjelder personer som kan stå for filmingen, krever en
>> tokameraproduksjon tre personer til enhver tid. To til å styre hvert
>> sitt kamera, og en til å mikse sammen de tre videostrømmene til ett
>> ferdig opptak. Til nød kan en klare seg med to personer, en til
>> kamera/miksing og en til det andre kameraet. Det er dog ikke å
>> anbefale, da det lett kan bli feil som gjør at en mister opptak.
>> 
>> Det er antagelig lurt at det ikke er for lange økter, slik at det bør
>> være flere "lag" som filmer hvis hele dagen skal filmes.
>> 
>> Jeg mistenker flere i videogruppa til NUUG vil være interessert i å
>> bidra til MakerCon, enten å holde innlegg/workshop eller filme, men tror
>> ikke vi har nok folk til å bemanne et rom en hel dag. Det vil dermed
>> trengs flere folk, og vi kan stille med opplæring. Mistenker to kvelder
>> holder, for å lære oppkobling og bruk.
>> 
>> Jeg er i tvil om jeg kan delta begge dagene selv (familiære
>> forpliktelser), men bør kunne delta på en av dagene.
>> 
>> -- 
>> Vennlig hilsen
>> Petter Reinholdtsen
>> _______________________________________________
>> video mailing list
>> video at nuug.no
>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/video
Best regards,

Jon Haavie
Producer MakerCon — The Nordic Edition
Norway Makers
Phone: +47 9387 7763

Web: http://makercon.no/
Facebook: http://www.facebook.com/MakerConNordic
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/video/attachments/20140903/b605366e/attachment.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: DSC06484.jpeg
Type: image/jpg
Size: 216822 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/video/attachments/20140903/b605366e/attachment-0004.jpg 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: DSC06495.jpeg
Type: image/jpg
Size: 144975 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/video/attachments/20140903/b605366e/attachment-0005.jpg 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: DSC06521.jpeg
Type: image/jpg
Size: 157765 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/video/attachments/20140903/b605366e/attachment-0006.jpg 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: DSC06533.jpeg
Type: image/jpg
Size: 241003 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/video/attachments/20140903/b605366e/attachment-0007.jpg 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signatur4.png
Type: image/png
Size: 17671 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/video/attachments/20140903/b605366e/attachment-0001.png 


More information about the video mailing list