[NUUG video] Opptak av video?

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Wed Sep 3 21:26:44 CEST 2014


[Hans-Petter Fjeld]
> Heisann,
>
> Jeg måtte skru og tweake litt på lyden for å få noe som fungerte nogenlunde.
>
> Jeg holder på å laste opp filen nå (13G), når den er ferdig lastet opp
> vil den befinne seg på https://www.youtube.com/watch?v=NUI-BBljSPU

Er 13G-fila også nå tilgjengelig fra *.nuug.no?  Jeg tror den trengs for
å publisere på Frikanalen.

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list