[NUUG video] Ta opp foredrag under MakerCon Nordic i Oslo 2014-10-17 og -18?

Hans-Petter Fjeld atluxity at 1kb.no
Tue Sep 9 07:58:10 CEST 2014


Heisann,

NUUG sin videogruppe mangler ett par av brikkene for å få til
tokamera-produksjon. Blant annet et kamera og en maskin med
firewire-inngang.

Tekniske forutsetninger; Strøm og lys.

Er det tenk å bruke mikrofon på foredragsholderen for lyd til salen?

Er det infrastruktur for kablet nettverk som vi kan benytte oss av?
Eventuelt så tar vi med oss eget.

Er det mulig å besøke lokalene for en befaring?

-- HP

On 03. sep. 2014 14:08, MakerCon — The Nordic Edition wrote:
> Hei,
> 
> Det ville vært suverent om dere hadde hatt anledning til å filme noen av
> foredragene våres. Slik det ser ut nå vil de fleste av "keynote
> speakers" skjer på fredag 17. oktober mellom kl 9 og 16. Foredragene er
> ca 20-30 minutter lange. Jeg legger ved bilder av lokalet så dere kan få
> et inntrykk. I foredragssalen = Ingensteds er det en mezzanin som gjør
> at man kan filme noe ovenfra/få fine oversiktsbilder.
> 
> Vi kommer også til å leie inn noen storskjermer for visning av
> Powerpoint/Keynote.
> 
> Vi kan nok finne noen frivillige som kan hjelpe til med filmingen. Vi
> kan tilby gratisbilletter til konferansen til de fra NUUG som filmer,
> maksimum 3 personer.
> Er det noen tekniske forutsetninger med lokalet som må være oppfylt for
> at dette kan gjennomføres?
> 
> Mvh. Jon
> 
> 
> 
> 
> 31. aug. 2014 kl. 22:29 skrev Thomas Gramstad <thomas at ifi.uio.no
> <mailto:thomas at ifi.uio.no>>:
> 
>> Hei,
>>
>> Jeg tror at Bjørn Ingmar Berg kan stille opp og delta som video
>> crew, og cc'er ham på dette.
>>
>> Thomas
>>
>>
>> On Sat, 30 Aug 2014, Petter Reinholdtsen wrote:
>>
>>>
>>> Hei, Jon. CC til NUUGs videogruppe og Roger.
>>>
>>> Vi snakket på tirsdag om å ta opp foredrag på MakerCon[1] på video. Jeg
>>> har lyst til å få det til, og tror NUUGs utstyr kan brukes til dette.
>>> Kanskje også noen flere i NUUGs videogruppe er interessert i å få det
>>> til, men jeg kan ikke love noe på vegne av dem.
>>>
>>> [1] <URL: http://makercon.no/ >
>>>
>>> Først litt byråkrati. NUUGs videogruppe gir ut sine opptak med
>>> bruksvilkårnee Creative Commons Navngivelse-Del på samme vilkår 3.0
>>> Norge, ref. http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/no/ . Er det
>>> greit for dere? Det kan være en fordel at foredragsholderne er spurt om
>>> opptak er greit, slik at en unngår overraskelser og dårlig stemning.
>>>
>>> Det vi snakket om var å ta opp i ett av rommene, der "hovedtalene"
>>> gjennomføres, og å ha en ett eller tokameraproduksjon med mulighet for
>>> miksing av eventuelle lysark inn i videostrømmen. Tokameraproduksjon
>>> gir mulighet til å ha et kamera på publikum og et på foredragsholder
>>> eller bytte vinkel mot foredragsholder. Det krever ikke veldig mye
>>> utstyr (håper jeg husket alt):
>>>
>>> 2 DV-kamera med firewire-utgang.
>>> 1 VGA-DV-overgang med firewire-utgang.
>>> 3 datamaskiner med firewire-inngang og 1Gbit/s-ethernetport.
>>> 1 datamaskin med 1 Gbit/s-ethernetport.
>>> 1 stk 1 Gbit/s switch.
>>> litt ethernet-kabler.
>>> lydmikser
>>> trådløs myggmikrofon til foredragsholder
>>> trådløs mikrofon til intro / publikum for eventuelle spørsmål
>>>
>>> NUUG har det meste av dette allerede, og jeg ser for meg å låne utstyret
>>> der. Litt usikker på om vi har nok datamaskiner operative, da noen har
>>> vært ute av drift den siste tiden. Vi bruker i dag DVSwitch, en
>>> programvarevideomikser med fri programvarelisens, kjørende enten på
>>> Debian eller Ubuntu. Det er ganske enkelt å sette opp og operere. :)
>>>
>>> Når det gjelder personer som kan stå for filmingen, krever en
>>> tokameraproduksjon tre personer til enhver tid. To til å styre hvert
>>> sitt kamera, og en til å mikse sammen de tre videostrømmene til ett
>>> ferdig opptak. Til nød kan en klare seg med to personer, en til
>>> kamera/miksing og en til det andre kameraet. Det er dog ikke å
>>> anbefale, da det lett kan bli feil som gjør at en mister opptak.
>>>
>>> Det er antagelig lurt at det ikke er for lange økter, slik at det bør
>>> være flere "lag" som filmer hvis hele dagen skal filmes.
>>>
>>> Jeg mistenker flere i videogruppa til NUUG vil være interessert i å
>>> bidra til MakerCon, enten å holde innlegg/workshop eller filme, men tror
>>> ikke vi har nok folk til å bemanne et rom en hel dag. Det vil dermed
>>> trengs flere folk, og vi kan stille med opplæring. Mistenker to kvelder
>>> holder, for å lære oppkobling og bruk.
>>>
>>> Jeg er i tvil om jeg kan delta begge dagene selv (familiære
>>> forpliktelser), men bør kunne delta på en av dagene.
>>>
>>> -- 
>>> Vennlig hilsen
>>> Petter Reinholdtsen
>>> _______________________________________________
>>> video mailing list
>>> video at nuug.no <mailto:video at nuug.no>
>>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/video
> 
> 
> 
> 
> Best regards,
> 
> Jon Haavie
> Producer MakerCon — The Nordic Edition
> Norway Makers
> Phone: +47 9387 7763
> 
> Web: http://makercon.no/
> Facebook: http://www.facebook.com/MakerConNordic
> 
> 
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> video mailing list
> video at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/video
> 

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 819 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/video/attachments/20140909/168b936f/attachment.pgp 


More information about the video mailing list