[NUUG video] Ta opp foredrag under MakerCon Nordic i Oslo 2014-10-17 og -18?

Hans-Petter Fjeld atluxity at 1kb.no
Sat Sep 27 23:10:27 CEST 2014


On 09. sep. 2014 08:58, MakerCon — The Nordic Edition wrote:
> Hei Hans-Petter,
> 
> Her svar på dine spørsmål.
> 9. sep. 2014 kl. 07:58 skrev Hans-Petter Fjeld <atluxity at 1kb.no
> <mailto:atluxity at 1kb.no>>:
> 
>> Heisann,
>>
>> NUUG sin videogruppe mangler ett par av brikkene for å få til
>> tokamera-produksjon. Blant annet et kamera og en maskin med
>> firewire-inngang.
>>
>> Tekniske forutsetninger; Strøm og lys.
> 
> Det skal være greit.
> 

Jeg kom til å tenke på en annen forutsetning, for at vi skal få kopi av
prosjektorbildet til vår videostream så er vi avhengig av en tilkobling
mellom presentasjons-pcen og prosjektoren. Her har vi en boks som settes
inn i mellom denne koblingen. Den boksen krever VGA tilkobling for
bilde. Kommer hver presentør til å bruke egen maskin eller skal dere
bruke en fast maskin til dette? Kan prosjektoren det er snakk om kobles
til med vga-kabel?

Vi trenger også litt plass for å skjule dette utstyret, gjerne en
talestol e.l.

>>
>> Er det tenk å bruke mikrofon på foredragsholderen for lyd til salen?
> 
> Ja. Vi leier inn PA/teknikker.

Da har våre forutsetninger endret seg. Da trenger vi at deres teknikker
får beskjed om på forhånd og ordner følgende: 1 stk balansert XLR kabel
med kopi av master-mix uten forsterkning fra hans miksebord og til der
vi kommer til å plassere oss. Hvor kommer vi til å plassere oss? Det
kommer jeg tilbake til.

> 
>>
>> Er det infrastruktur for kablet nettverk som vi kan benytte oss av?
>> Eventuelt så tar vi med oss eget.
> 
> Tror jeg ikke.

Vi kommer da til å strekke en TP-kabel fra området ved
presentasjonsmaskinen til der vi kommer til å plassere oss.

> 
>>
>> Er det mulig å besøke lokalene for en befaring?
> 
> Det går sikkert fint. Bare ta en tur innom en søndag på markedet (12-16)
> eller avtal et møte med Mira Zahl: 
> Post at ingensteds.no <mailto:Post at ingensteds.no>
> Tlf: 95096829 
> Ingensteds.no 
> Brenneriveien 9,0182, Oslo 

Er det bestemt hvor de forskjellige fasilitetene skal være i lokalene?
Er det laget noe kart på dette e.l.?

Dette er kjekt mtp å finne ut hvor vi skal filme fra.
Kan jeg evnt ringe noen som kjenner godt til arrangementet når jeg er i
lokalene og har spørsmål?

Jeg har tenkt å forhøre meg om befaring i lokalene onsdag 1. oktober på
dagtid.

Jeg kan forøvrig ikke se at det er kommentert noe fra MakerCon sin side
angående spørsmålstillingen som Petter Reinholdtsen nevner med tanke på
lisensieringen av videoen og vilkår for videre bruk. Dersom dere ikke
helt forstår hva dette vil si, så må dere si ifra om dette, så kan vi
informere bedre.

Det er viktig at de som skal være på scenen vet på forhånd at det skal
filmes.

Mvh Hans-Petter

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 819 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/video/attachments/20140927/21051983/attachment.pgp 


More information about the video mailing list