[NUUG video] Digi on VP9: – Topp kvalitet, halve båndbredden i følge Youtube

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Tue Apr 7 11:49:27 CEST 2015


Fant nettopp
<URL: http://www.digi.no/bedriftsteknologi/2015/04/07/-topp-kvalitet-halve-bandbredden >
der Youtube skryter av VP9 som bedre enn H.264.  Virket aktuelt for
NUUGs videogruppe.

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list