[NUUG video] Citizenfour, dokumentar om Edward Snowden, førpremiære onsdag i Oslo

Odin Hørthe Omdal odin.omdal at gmail.com
Tue Apr 14 07:53:04 CEST 2015


\o/

Det er jo berre to, men vil sikkert vera introduksjon av ein tredje person
fyrst.

Elles so brukte eg sist gong ein lapel-mic som bordmikrofon då PA-anlegget
i Auditoriumet eg tok opp noko i ikkje fungerte. Det vart betre enn det
folk i sjølve salen kunne høyra og eg fekk skryt for lyden etterpå (!), so
eg tek slikt litt meir med ro no. Viss det berre er desse to, so går det jo
òg an å få introduksjon/tredjeperson som ein litt fjern stemme, evt. be
ho/han stå nær dei to hovudtalarane.

Uansett kjekt å få teke opp dette. Vonar det er eit bra ordskifte.
On 14 Apr 2015 07:22, "Andreas Martin Aanerud" <a.m.aanerud at gmail.com>
wrote:

>
> > Dette synes jeg er veldig trist, da heller ikke jeg kan delta på
> > førpremieren på onsdag, og dermed går glipp av hva som blir sagt.
>
> Når er tidene og hvor mange er med personer snakker ?
>
> Har noen kameraer, men har bare 2x mygger.
>
> Nå som TG er mot slutten så kan jeg filme på onsdag :)
>
> /a
> _______________________________________________
> video mailing list
> video at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/video
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/video/attachments/20150414/6fb9f6c5/attachment.htm 


More information about the video mailing list