[NUUG video] (fwd) Watch our User Liberation video

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Mon Jan 12 20:26:07 CET 2015


[Petter Reinholdtsen]
> Ny film som burde spres til det norske folk. :)

I dag har jeg laget bokmålsunderteksting for denne kortfilmen, og gjort
den tilgjengelig på
<URL: https://github.com/petterreinholdtsen/fsf-video-user-liberation-subtitles >.

Hvis vi sender den på Frikanalen med undertekster på plass, så kan enda
flere forstå hva det handler om. :)

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list