[NUUG video] DV-tapes

Thomas Gramstad thomas at gramstad.no
Wed Jan 21 21:37:59 CET 2015


On Tue, 6 Jan 2015, Ole Kristian Lien (oklien) wrote:

> Ryddet kjelleren og fant en del gamle dv-tapes, overleveres til HP i kveld. :)
> De fleste er i fra goopen og wikipedia academy.
>
> 2010-01-12-munin
> utdanning - deling - læring  - del 2
> stian danenbarger - jens nørve
> wikipedia academy - velkommen til bergen - del 1. jimmy wales
> stopp dld - stiftelsemøte
> jill walker - jilltxt - karl knappskog
> martin bekkelund + ifi ?
> perl - Gabor Szabo
> stopp dld - del 2
> utdanning - deling - læring  - del 1
> utdanning - deling - læring  - del 3
> regex
> larry wall pt 1
> pål spilling - nodag - 01.12.09 - #2
> ny tape - uåpnet
> ny tape - uåpnet
> ny tape - uåpnet
> ny tape - uåpnet
> ny tape - uåpnet
> stopp dld - del 1
> pål spilling - nodag - 01.12.09 - #1
> xen
> perl 6
> debatt dag 1 - før lunsj
> jimmy wales - del 2
> november
> perl fredag og lightning talks
> utdanning - deling - læring  - del 4
> wikipedia intro - HiB - frode luge hellan
> goopen 2008 - isene business - meyer åpenhet
> goopen 2008 - wium lie olpc - johanson - strategi
> vampus + debatt
> gisle hannemyr
> debatt media - del 2
> sony head cleaner
> my opera
> larry wall pt. 2
> kopinor
> moderne tekstbehandling
> rakudo
> rakudo
> moose
> debian
> goopen 2008 - venn - små pcer
> roar skålin - øyvind
> june avnfinn
> kompetanse mål - aslak, fredrik, karev(?)
> trond trosterud + spansk dame
> anne-hilde nagel - dag2 del2
> openid
> goopen - reprap - adam b..
> wikipedia academy - debattering - dag 2
> goopen 2008 - jernbaneverket - pedersen
> goopen 2008 - offentlig spor - dag 1 - 1
> goopen 2008 - offentlig spor - dag 1 - 2
> goopen 2008 - offentlig spor - dag 1 - 3
> goopen 2008 - offentlig spor - dag 1 - 4
> goopen 2008 - offentlig spor - dag 1 - 5
> goopen 2008 - offentlig spor - dag 2 - 1
> goopen 2008 - offentlig spor - dag 2 - 2
> goopen 2008 - offentlig spor - dag 2 - 3
> goopen 2008 - offentlig spor - dag 2 - 4
> ny tape - uåpnet
> ny tape - uåpnet
> ny tape - uåpnet
> ny tape - uåpnet
> ny tape - uåpnet
> postgres + ietf
> ny tape - uåpnet
> ny tape - uåpnet
> npw - 01 - debug your code
> npw - 02 - perl 6 express
> npw - 03 - perl 6 express
> nr1+3 - etter lunsj - dag 1
> fri o2 - perl - webapps
> frank schulenburg - head of public outreach - wikimedia foundation
> friday 01 - why ..(?) - yaml
> 04 - fredag - kiokudb
> moderne tekstbehandling 2
> perl testing
> perl - o3 - fredag
> goopen 2008 - 08.04.2008 - åpning - hedi + chris dibona
> goopen 2008 - 08.04.2008 - jørund leknes
> goopen 2008 - 08.04.2008 - svein e. wicthic
> goopen 2008 - 08.04.2008 - delingskultur i praksis
> goopen 2008 - 08.04.2008 - ron tolido
> cont.-integration
> reusable code
> goopen 2008 - unnersa..(?) - veien videre
> goopen 2008 - vagsli(?) - pedersen
> goopen 2008 - hauge - svensson - lier
> goopen 2008 - haalander - larsson - leknes
> goopen 2008 - øverby med ooxml - mamot med ez - feirud med impl
> rt
> goopen 2008 - teknisk spor - dag 2 - 1
> goopen 2008 - teknisk spor - dag 2 - 2
> goopen 2008 - teknisk spor - dag 2 - 3
> goopen 2008 - teknisk spor - dag 2 - 4
> nuug - friprog prisen (IKKE COVER)
> kan tapes over (LABEL)
> snl - store norske leksikon - goopen
> goopen - backstage spor - openoffice - dag 2
> goopen - backstage spor - iso/dokumentformater
> perl d. 2 (theres more than one way to dispatch it)
> kan tapes over (LABEL)
> kan tapes over (LABEL)
> debatt - b.i. - deling, foretnings modeller 1.
> debatt - b.i. - deling, foretnings modeller 2.
> yr.no - nordaaker - git
>
> -ole

Veldig bra. Vi har en samling av slike kassetter i NUUGs arkiv, 
som er der disse også bør plasseres.

Men det hadde jo vært fint å få lagt dem ut på nettet også.

Thomas


More information about the video mailing list