[NUUG video] Migrere videogruppas subversion-arkiv til git(hub)

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Sat Jun 20 20:34:47 CEST 2015


[Odin Hørthe Omdal]
> Det går an å skriva om historia: http://git-scm.com/docs/git-filter-branch
>
> Der kan du gje ein kommando å køyra på filene. T.d. ei sed-line som endrer
> passordet i historikken til 'hackme' eller noko slikt.

Takk, der fikk jeg detaljer nok til å fikse.  Jeg har fjernet de to
passordene jeg fant i arkivet, og har nå publisert resultatet som
<URL: https://github.com/nuug/videogruppa >.

Neste steg er å fjerne svn-arkivet.  Er det greit at jeg fjerner det fra
nerdhaven?

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list