[NUUG video] EFN-videoer til Frikanalen

Thomas Gramstad thomas at ifi.uio.no
Wed Mar 4 17:56:33 CET 2015


Fikk ikke svart på alt:

On Wed, 4 Mar 2015, Thomas Gramstad wrote:

> On Wed, 4 Mar 2015, Petter Reinholdtsen wrote:
>
>> [Thomas Gramstad]
>> > Som avtalt på NUUG-styremøtet, her er EFN-videoer som NUUG kan legge
>> > ut på NUUGs kanal på Frikanalen. Det må komme frem at videoene kommer
>> > fra EFN. Er det mulig å legge inn en "side"/et øyeblikk med EFNs logo
>> > i begynnelsen av videoene?
>> > https://efn.no/no/vart-arbeid/efns-logoer
>>
>> Det er mulig, men det er kanskje lurt at dere i EFN velger
>> hva slags intro dere ønsker å ha på videoene? Dvs. at dere
>> gjør videoene klar til sending?

Det har nok ikke EFN kapasitet til.

>> Er det dokumentert hvilke bruksvilkår som gjelder for disse
>> filmene?

Stallman har jo sine egne lisenskrav.

De andre tingene fra EFNs kanaler vil ha fri lisensiering i form 
av en CC-lisens, men mye av det er nok ikke utstyrt med lisens i 
utgangspunktet. Det enkleste er å samme lisens for alt (unntatt 
Stallman som går utenom, men som fortsatt har en relativt fri 
lisens, han opererer vel med fri uendret distribusjon, men 
tillater ikke kreativ gjenbruk/remixing såvidt jeg husker).

Tenker vi kan si at alt fra EFNs egne kanaler som ikke er 
Stallman har CC-SA lisens.

Det fra Drammensbiblioteket, Datalagringsdirektivet.no osv. må 
nok diskuteres lisens med de nettstedene/institusjonene. Jeg kan 
undersøke det.

Thomas


>> >  http://efn.no/video/
>>
>> Her var det flere defekte lenker til filmer.
>> 
>> >  http://www.nuug.no/pub/herman/efn/
>>
>> Fungerer.
>> 
>> >  http://video.google.com/videoplay?docid=4027373187471125437&q=efn&total=202&start=40&num=10&so=0&type=search&plindex=2
>> > (EFN på The Gathering 2006)
>>
>> Defekt URL.
>> 
>> >  http://www.youtube.com/user/EFNVideos
>>
>> Fungerer.
>> 
>> >  http://www.youtube.com/watch?v=JUC7NmDA4iI
>> > (EFN: Bli medlem idag)
>> > 
>> > 
>> > http://datalagringsdirektivet.no/filer/video/per_inge_ostmoen.mov
>>
>> Defekt URL.
>> 
>> >  http://video.google.com/videoplay?docid=794030540954162243
>>
>> Defekt URL.
>> 
>> >  NUUGs videogruppe:
>> >  http://wiki.nuug.no/grupper/video/
>>
>> Hvilke filmer tenkte du på her?
>
> NUUG-lenken skulle ikke vært med der nei.
>
> Når det gjelder defekte lenker skal jeg prøve å finne ut av det, men i 
> mellomtiden kan jo de som fungerer brukes.
>
>> >  Debatt om piratkopiering på Drammensbiblioteket 25.02 2009:
>> >  http://bibpop.wordpress.com/
>>
>> Krever innlogging.
>
> OK, skal få tak i denne.
>
>> Hvilke filmer var det du tenkte burde sendes?
>
> Alt som er tilgjengelig. Jeg tenker vel "kan sende", ikke "burde". Og at NUUG 
> selv vurderer hva man vil sende.
>
>> Her var det mye som ikke fungerer, og uklart hva som er originalfiler og
>> hva som er avledede og komprimerte filer.
>
> Beklager, det kan jeg ikke hjelpe med. Ingen anelse.
>
>> En bør antagelig bruke originalfiler for å lage sendeklare filer.
>
> I såfall bør det antagelig postes noe på efn-listen (av noen som vet hva de 
> skal spørre om, dvs. ikke meg) for å komme i kontakt med de som har lagt ut 
> de ulike filene.
>
> Thomas
>
>


More information about the video mailing list