[NUUG video] EFN-videoer til Frikanalen

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Thu Mar 5 20:19:04 CET 2015


[Petter Reinholdtsen]
> Jeg tror som Odin at det er lurt at EFN har eget medlemskap i
> Frikanalen (koster ca 1000,- i året), og sender under eget banner, men
> skal uansett se på om vi i NUUG kan hjelpe til å få videofilmene klar
> for sending.

Innmeldings-skjema finnes på <URL: http://frikanalen.no/om/innmelding >.
Der kan EFN melde seg inn.  Du kan deretter skaffe konto til
webadminløsningen på <URL: http://beta.frikanalen.tv/register/ >.

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list