[NUUG video] EFN-videoer til Frikanalen

Thomas Gramstad thomas at ifi.uio.no
Thu Mar 5 23:26:33 CET 2015


On Thu, 5 Mar 2015, Petter Reinholdtsen wrote:

> [Thomas Gramstad]
>> Det har nok ikke EFN kapasitet til.
>
> OK. Det dere må gjøre, da ingen i NUUG har tilgang på informasjonen, er
> å oppgi meta-informasjon om filmene, dvs. tittel, hvem som har filmet,
> mikset, tatt opp lyd, presentert og organisert der det er aktuelt.
> Her er aktuelle felt og eksempler:
>
> title=Radioamatørenes sporingssystem
> presenter=Øyvind Hanssen
> date=2009-03-17
> place=Oslo
> venue=Høgskolen i Oslo
> url=http://www.nuug.no/
> organizer=Petter Reinholdtsen
> introduction=Petter Reinholdtsen
> email=sekretariat at nuug.no
> aspect=4:3
> camera=Stian Hübener, Hans Petter Fjeld
> videomixer=Ole Kristian Lien
> sound=?
> spokenlanguage=no

Dette vil nok kreve en gjenoppvekking av EFNs videogruppe, dersom 
det lar seg gjøre.

>> Tenker vi kan si at alt fra EFNs egne kanaler som ikke er 
>> Stallman har CC-SA lisens.
>
> OK. Da avventer jeg resten. Veldig bra om det ikke er 
> begresning for kommersiell bruk, så slipper vi å risikere en 
> diskusjon om Frikanalen og NUUG er kommersielle eller ikke.

Ja, vi satser på å unngå den diskusjonen. :-)

>> Det fra Drammensbiblioteket, Datalagringsdirektivet.no osv. må 
>> nok diskuteres lisens med de nettstedene/institusjonene. Jeg 
>> kan undersøke det.
>
> Jeg tror som Odin at det er lurt at EFN har eget medlemskap i 
> Frikanalen (koster ca 1000,- i året), og sender under eget 
> banner, men skal uansett se på om vi i NUUG kan hjelpe til å få 
> videofilmene klar for sending.

EFN hadde det, men meldte seg ut da det aldri var noen som fikk 
gjort noe ut av det. Så da ble det bare en utgiftspost. Per idag 
har EFN ca. 4-5000 på konto, så NOK 1000 vil være en stor utgift 
for EFN.

Thomas


More information about the video mailing list