[NUUG video] (fwd) Announcing the death of dvswitch

Odin Hørthe Omdal odin.omdal at gmail.com
Fri Mar 13 23:18:23 CET 2015


2015-03-13 10:25 GMT+01:00 Petter Reinholdtsen <pere at hungry.com>:

> Til orientering.  Hva bør vi i NUUG gjøre fremover?


NUUG er jo allereie på veg denne vegen.

Anten gst-switch, eller snusa på Snowmix.  Eg er ikkje heilt solgt på
Snowmix. Eg var på Bitraf kl 7 i dag for å få ting til å fungera, neida, no
er eg på Bitraf att og ser ikkje fram til ei lang natt for å få fiksa
videogreiene att til i morgon tidleg då eg skal strauma noko.

Feilen min var at eg oppgraderte Ubuntu då me hadde Frikanalen-workshop no
sist.  Eg var redd for å oppgradera med rette, ja :)


-- 
Beste helsing,
Odin Hørthe Omdal <odin.omdal at gmail.com>
English, technical: http://tech.velmont.net
Norsk, personleg: http://velmont.no
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/video/attachments/20150313/2d44f6de/attachment.htm 


More information about the video mailing list