[NUUG video] Kan noen få gen_frikanalen_video.pl til å fungere igjen?

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Tue Mar 17 23:14:07 CET 2015


[Hans-Petter Fjeld]
> Jeg mener å huske at det var Jarle Bjørgeengen som tok seg av det.

Jepp.  Men her trengs det nok nye koster.

> Jeg har fått med meg (ihvertfall en del) av det du har gjort og har
> stor respekt for det du har fått til.

Takk for det.  For å ta det til neste nivå trengs det flere hender og
hoder. :)

> Det som ser ut til å fungere er biten som da lager en jpg-fil basert
> på teksten i meta-filen. Det som ser ut til å ikke fungere er den
> biten som prøver å gjøre jpg-filen til en dv-fil slik at den kan
> dyttes foran den egentlige videoen.

Det er egentlig alle biter som feiler, både bilde til video og
video-transformasjonen.

> Jeg lagde noe slikt uten at jeg viste om at Jarle gjorde noe lignende,
> det ligger på wikien http://wiki.nuug.no/grupper/video/intro Den
> bruker "image2raw"[1] istedet for ffmpeg til å gjøre den biten. Er det
> kanskje mulig eller en fordel å bytte ut den biten av kode med
> image2raw?

Nja, image2raw finnes ikke lenger i Debian, så jeg er ikke sikker.
Utviklerens nettsted er borte og pakken blir ikke lenger vedlikeholdt.

> Forøvrig, sjekket det er jpg-filen finnes og ser OK ut?

PNG-fila ser OK ut, ja.

Jeg kom over
<URL: http://kevinlocke.name/bits/2012/08/25/letterboxing-with-ffmpeg-avconv-for-mobile/ >
som ser ut som en god oppskrift for videotransformasjonen, så den biten
ser ut til å være løsbar nå.  Trengs bare noen med tid til å sy det
sammen.  Håper jeg kommer i mål med det på helgens utviklersamling. :)
Kommer noen av dere dit?

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list