[NUUG video] DV-kassetter til harddisk og Frikanalen: Alternativer

Andreas Martin Aanerud a.m.aanerud at gmail.com
Tue Sep 22 22:50:59 CEST 2015


Jeg har det dom trengs på jobben, hvis noen ønsker å låne. 

Inc hdd.

/
Andreas.

> Den 22. sep. 2015 kl. 22.18 skrev Thomas Gramstad <thomas at ifi.uio.no>:
> 
> Hei,
> 
> Jeg har undersøkt litt rundt DV-kassettene med video-opptak som
> NUUG har i arkivet/det fysiske lageret -- med tanke på å få
> kopiert ut materialet slik at det kan gjøres klart til
> nettpublisering og til Frikanalen. Nedenfor kommer info om det
> jeg har funnet ut, inkludert kommersielle tilbud for kopiering av
> kassettene.
> 
> Men aller først to spørmål:
> 
> 1. Har NUUG fremdeles videokamera med innebygd DV-kassettspiller?
> 2. Hvis ja, har dette videokameraet også Firewire-inngang?
> 
> Svaret må være ja på begge spørsmål, dersom vi selv skal kunne
> kopiere ut filene. Selv da trenges det i tillegg egen programvare
> for å kunne utføre kopi-jobben. Det ser ut til at det finnes fri
> programvare som kan brukes til dette:
> http://www.cnet.com/forums/discussions/how-to-copy-my-mini-dv-tape-to-my-pc-for-editing-606069/
> 
> Jeg har ingen erfaring med eller peiling på denne programvaren.
> Noen andre?
> 
> Dersom vi kan gjøre jobben ut fra betingelsene gitt ovenfor, så
> er den eneste utgiften vi pådrar oss en harddisk på 1 Tb.
> 
> Dette fordi det er 53 DV-kassetter, og hver kassett er på 63
> minutter, noe som tilsvarer 13,3 Gb per kassett: 53 * 13,3 =
> 704,9 Gb. Dette forutsetter at vi kopierer råfilene i sitt
> opprinnelige format, som er AVI. Senere kan vi konvertere filene
> til f.eks. MPEG2 (som er det jeg ser blir anbefalt på diverse
> nettsider om dette -- usikker på hvorfor ikke MPEG4 blir nevnt?).
> 
> Harddisken kan uansett fungere som backup på lageret etter at
> jobben er gjort og filene er nettpublisert.
> 
> 
> Men hva om NUUG ikke har et videokamera med DV-kassettspiller og
> firewire-inngang?
> 
> Da har vi følgende alternativer:
> 
> 1. Gjøre ingenting. La kassettene ligge på lageret.
> 
> I såfall vil kassettene i løpet av forbausende kort tid råtne
> opp og innholdet gå tapt. Folk som har slike kassetter med opptak
> fra slutten av 90-tallet klager på at kassettene allerede har brutt
> sammen. Det er noe oksidering eller kjemiske reaksjoner som skjer
> med båndene og andre deler av kassettene. NUUGs DV-kassetter er
> tatt opp i perioden 2007-2011.
> 
> 2. Kjøpe et videokamera med innebygd DV-spiller og
> firewire-inngang og bruke det kun til denne oppgaven. Dette er
> antagelig den billigste løsningen. Antagelig er det vanskelig å
> få tak i et nytt slikt kamera, men det er kanskje vel så bra å
> kjøpe det brukt så lenge det holder til kopi-jobben er ferdig.
> 
> 3. Kjøpe en egen DV-spiller til denne jobben. Slike spillere
> finnes, men de er dyre. Pris begynner på rundt 300 dollar. Igjen
> kan det kanskje kjøpes brukt, men vil helst prøve en brukt
> spiller før kjøp.
> 
> 4. Kjøpe en kopi-tjeneste, dvs. at vi betaler en fotobutikk for å
> gjøre jobben. Se to pristilbud nedenfor. (Merk: Databutikker som
> Digital Impuls og Teknikmagasinet har ikke slikt utstyr eller
> tjeneste -- bare foto- og videobutikker.)
> 
> 5. Leie en kassettspiller av en fotobutikk, og gjøre kopieringen
> selv. Se leiepristilbud nedenfor.
> 
> Her kommer to tilbud, fra henholdsvis Videoutstyr.no og Jadu.no
> (sistnevnte er assosiert med Skandinavisk foto- og videoutstyr,
> den butikken som har hovedkontor i Møllergata, rett ovenfor
> Digital Impuls).
> 
> 
> Tilbud 1:
> 
> Date: Mon, 21 Sep 2015 09:21:44 +0000
> From: Andre Austvoll <andre at videoutstyr.no>
> To: "thomas at gramstad.no" <thomas at gramstad.no>
> Subject: SV: KONTAKT
> Resent-From: <thomas at ifi.uio.no>
> 
> Hei,
> 
> Vi har ikke lenger noen DV spillere eller kamera til salgs.
> 
> Vi har en JVC spiller som kan leies for 500,- + mva per dag.
> Dersom vi skal gjøre overføringen tar vi kr 350,- + mva per
> tape.
> 
> Hva høres mest aktuelt ut?
> 
> Mvh,
> 
> André Austvoll
> --
> Salgskonsulent
> Videoutstyr Norge AS
> 
> andre at videoutstyr.no
> +22804006
> +40408106
> www.videoutstyr.no
> 
> 
> Tilbud 2:
> 
>> From informasjon at jadu.no Tue Sep 22 09:21:20 2015
> Date: Tue, 22 Sep 2015 09:21:11 +0200
> From: informasjon at jadu.no
> To: thomas at gramstad.no
> Cc: informasjon at jadu.no
> Subject: Re: Kunde ønsker tilbud sendt på E-post Hjem
> Resent-From: <thomas at ifi.uio.no>
> 
> Sendt fra Ja-Du FilmStudio A/S
> 
> Hei!
> 
> Normalt sett tar vi kr 500,- pr innspilte time med Dv til
> harddisk i avi format.
> 
> Når du har så mye, vil vi kunne utføre dette for kr 300,- inkl.
> mva pr innspilte time. Merk at du kun betaler for en total
> innspilt tid og ikke pr kassett. Harddisk kommer i tillegg, med
> mindre du har en selv.
> 
> Vår leveringstid på et slikt oppdrag er for tiden 4 virkedager
> fra mottakelse av oppdraget. Vi lagrer også en sikkerhetskopi
> for alle kunder som en sikkerhet for deg og dine.
> 
> Håper at dette er av interesse, og ta gjerne kontakt med oss hvis
> det skulle være noen spørsmål.
> 
> Mvh
> Axel Dulin
> Ja-Du FilmStudio A/S
> Boks 74
> 1389 Heggedal
> Tlf 66 79 45 45
> 
> Besøksadresse: Heggedalsbakken 6
> 
> 
>   ----
> 
> Kommentar til tilbudene:
> 
> Som det fremgår er det dyrt å få kopieringen utført av andre.
> 
> Tilbudet fra Videoutstyr.no vil faktisk koste:
> 350 * 1.25 * 53 = NOK 23187.50 !
> 
> Det tilsvarer forøvrig leie av JVC-spilleren deres i 37 dager.
> 
> Dersom vi leier JVC-spilleren deres, og har den i 5 dager:
> 500 * 1.25 * 5 = NOK 3125.-
> 
> Overkommelig pris, men forutsetter jo at det ikke blir noen
> problemer.
> 
> 
> Tilbudet for kopiering fra JaDu.no er en del billigere enn
> tilbudet fra Videoutstyr.no:
> 
> Jeg antar at ikke alle kassettene er fulle, men i det følgende
> regnestykket regner jeg likevel som om alle kassettene er fulle,
> så kan det muligens bli noe billigere enn dette:
> 
> 63 minutter * 53 = 3339 minutter = 55 timer
> 
> 55 * 300 = NOK 16500.-
> 
> 
> Kommentarer til alt dette? Personlig er jeg iallfall sterkt
> motstander av alternativet "Gjøre ingenting -- la kassettene
> råtne opp".
> 
> Thomas
> _______________________________________________
> video mailing list
> video at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/video


More information about the video mailing list