[NUUG video] DV-kassetter til harddisk og Frikanalen: Alternativer

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Tue Sep 22 23:24:19 CEST 2015


[Thomas Gramstad]
> Hei,
>
> Jeg har undersøkt litt rundt DV-kassettene med video-opptak som
> NUUG har i arkivet/det fysiske lageret -- med tanke på å få
> kopiert ut materialet slik at det kan gjøres klart til
> nettpublisering og til Frikanalen. Nedenfor kommer info om det
> jeg har funnet ut, inkludert kommersielle tilbud for kopiering av
> kassettene.

Ypperlig.  Det er bra å høre hvor mange taper det er.

> Men aller først to spørmål:
>
> 1. Har NUUG fremdeles videokamera med innebygd DV-kassettspiller?
> 2. Hvis ja, har dette videokameraet også Firewire-inngang?

Svaret er så vidt jeg vet ja på begge.  I tillegg overtok vi to
DV-spillere/-opptakere fra USIT i sommer (ser det kun har gått på epost
til Hans Petter).  Det er så vidt jeg husker snakk om

 * BR-DV3000
   http://pro.jvc.com/prof/attributes/tech_desc.jsp?model_id=MDL101372&feature_id=02

 * BR-DV600
   http://pro.jvc.com/prof/attributes/tech_desc.jsp?feature_id=02&model_id=MDL100040

Begge står på mitt kontor i påvente av at noen i NUUG har bruk for dem.

Jeg antar begge virker med dvgrab og annen fri programvare for å hente
ut DV-filmer via Firewire.

> Kommentarer til alt dette? Personlig er jeg iallfall sterkt motstander
> av alternativet "Gjøre ingenting -- la kassettene råtne opp".

Merk at jeg mistenker alle DV-kassetter i arkivet utgjør
sikkerhetskopier av filmer vi også har liggende som DV-filer på
vert.nuug.no/video.nuug.no, slik at det ikke er sikkert det er noe
problem om vi ikke gjør noe.  Jeg har dog ikke oversikt over hvor stort
overlapp det er mellom kassetter og filer på disken til vert.nuug.no.
-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list