[NUUG video] DV-kassetter til harddisk og Frikanalen: Alternativer

Thomas Gramstad thomas at ifi.uio.no
Wed Sep 23 02:26:45 CEST 2015


On Tue, 22 Sep 2015, Petter Reinholdtsen wrote:

> [Thomas Gramstad]
>> Hei,
>>
>> Jeg har undersøkt litt rundt DV-kassettene med video-opptak som
>> NUUG har i arkivet/det fysiske lageret -- med tanke på å få
>> kopiert ut materialet slik at det kan gjøres klart til
>> nettpublisering og til Frikanalen. Nedenfor kommer info om det
>> jeg har funnet ut, inkludert kommersielle tilbud for kopiering av
>> kassettene.
>
> Ypperlig.  Det er bra å høre hvor mange taper det er.
>
>> Men aller først to spørmål:
>>
>> 1. Har NUUG fremdeles videokamera med innebygd DV-kassettspiller?
>> 2. Hvis ja, har dette videokameraet også Firewire-inngang?
>
> Svaret er så vidt jeg vet ja på begge.  I tillegg overtok vi to
> DV-spillere/-opptakere fra USIT i sommer (ser det kun har gått på epost
> til Hans Petter).  Det er så vidt jeg husker snakk om
>
> * BR-DV3000
>   http://pro.jvc.com/prof/attributes/tech_desc.jsp?model_id=MDL101372&feature_id=02
>
> * BR-DV600
>   http://pro.jvc.com/prof/attributes/tech_desc.jsp?feature_id=02&model_id=MDL100040

Så bra! Dette var gode nyheter. Da er det vel egentlig bare å bli 
enig om hvem som vil og har tid til å påta seg kopieringsjobben.

> Begge står på mitt kontor i påvente av at noen i NUUG har bruk for dem.
>
> Jeg antar begge virker med dvgrab og annen fri programvare for å hente
> ut DV-filmer via Firewire.
>
>> Kommentarer til alt dette? Personlig er jeg iallfall sterkt motstander
>> av alternativet "Gjøre ingenting -- la kassettene råtne opp".
>
> Merk at jeg mistenker alle DV-kassetter i arkivet utgjør
> sikkerhetskopier av filmer vi også har liggende som DV-filer på
> vert.nuug.no/video.nuug.no, slik at det ikke er sikkert det er noe
> problem om vi ikke gjør noe.

Nei -- det var jo et diskcrash på NUUGs videoserver for et par år 
siden, og da gikk en del filer tapt. Bl.a. opptakene fra Freedom 
Fest i 2010. Disse finnes blant kassettene.

> Jeg har dog ikke oversikt over hvor stort overlapp det er 
> mellom kassetter og filer på disken til vert.nuug.no.

Da kan jo det første skrittet være at jeg går gjennom kassettene 
opp mot video.nuug.no/vert.nuug.no og ser hva som finnes fra før.

Hm, jeg trenger visst et passord for webinnlogging på 
video.nuug.no , og vert.nuug.no går i heng/server ikke funnet.

Thomas


More information about the video mailing list