[NUUG video] Bibliografi -- NUUGs DV-kassetter (2008-2011)

Thomas Gramstad thomas at ifi.uio.no
Fri Apr 1 05:26:51 CEST 2016


Jeg holder på å se på de DV-kassettene som Hans-Petter hadde, det 
var 124 kassetter. Med de 53 fra før er det til sammen 177 
DV-kassetter. (Dette er ingen aprilspøk!)

Thomas


On Sun, 27 Mar 2016, Thomas Gramstad wrote:

> Hei,
>
> Da har jeg klar en første versjon av en bibliografi over (den første gruppen 
> av) NUUGs DV-kassetter, se nedenfor.
>
> Jeg har et par spørsmål i denne forbindelse:
>
> 1. Jeg tenker å plassere bibliografi-fila i CVS, slik at alle som
>  vil bidra til den og har CVS-tilgang kan gjøre det. Jeg vet
>  hvordan jeg adder en ny fil til CVS, men jeg er i tvil om hvor
>  jeg skal plassere fila. Jeg prøvde å finne ut om Videogruppa
>  har en egen filkatalog i CVS for tekstfiler, metadata o.l.
>  (til forskjell fra videofiler), men greide ikke å finne noe
>  slikt. Eller bør det kanskje opprettes en egen prosjektkatalog
>  for arbeidet med DV-kassettene? Eller en annen løsning?
>
> 2. Finnes det oversikter over tidligere års aktiviteter i NUUG?
>  Tenker noe a la www.nuug.no/adict2015, www.nuug.no/adict2014
>  osv. Akkurat nå er det årene 2008-2011 jeg er ute etter å se
>  på, spesielt 2008.
>
> 3. Hvis noen kan hjelpe med uklarheter i bibliografien (se f.eks.
>  ??...??) og manglende informasjon vil det bli satt pris på.
>  F.eks.: Hvor finnes info om NUUG på TG i 2008? Hvorfor har
>  NUUG et videoopptak fra perioden 2008-2011 som heter "Free
>  Software Taiwan"?
>
> Thomas
>
>
>  ----
>
>
> BIBLIOGRAFI -- DV-KASSETTER (VIDEOOPPTAK FRA 2008-2011)
>
> Dette er en bibliografi over NUUGs DV-kassetter, som ble brukt
> til videoopptak fra NUUG-møter og andre relevante arrangementer i
> perioden ca. 2008-2011. Videofilene skal kopieres ut fra
> kassettene til server/Internett og forhåpentligvis Frikanalen
> (dette skrives i mars 2016).
>
> Jeg har gitt hver kassett et løpenummer, som er skrevet med sort
> sprittusj på både ryggen og "motryggen"(magen?) til hver
> kassettholder -- altså IKKE på selve kassetten. (Tusj, lim o.l.
> direkte på et lagringsmedium forkorter mediets levetid vesentlig;
> dessuten er kassettene like svarte som tusjen.)
>
> Jeg har forsøkt å samle kassetter fra samme event mest mulig i
> sammenhengende nummerserier.
>
> ToDo:
> 1. Kopiering av kassettene/filene.
> 2. Datere (og evt. mer info) nr. 3, 4, 9, 10 og 11.
> 3. Tilfeller av uleselig håndskrift og mangelfullt merkede
>  kassetter (hvorav én helt umerket) -- typisk de eldste
>  kassettene fra 2008. Sjekkes ifm. kopiering/påsyn av
>  kassettene.
> 4. Det er flere DV-kassetter hos Hans-Petter, få overlevert og
>  registrere og kopiere disse.
> 5. Alle DV-kassettene skal arkiveres i plastboks i NUUGs lager
>  etter registrering og kopiering. Inntil da er de dels hos
>  Thomas (registrering og evt. kopiering) og/eller hos Petter
>  (kopiering). Petter har fått tak i to lesere for DV-kassetter
>  (en type utstyr som er i ferd med å bli sjelden og evt.
>  kostbar).
>
> Noen kassetter er mangelfullt eller uleselig merket. Jeg tror at
> kassettene med nummerserien 5-11 er fra samme event, dvs. at alle
> er fra TG april 2008 -- og nummer 25 og 26 er antagelig også fra
> dette eventet.
>
> Uleselig håndskrift med forsøk på tolkning er avgrenset med to
> spørsmålstegn før og etter, slik: ??uleselig tekst??
>
> En løs papirstrimmel med tekst tilhører antagelig den eneste
> kassetten som er helt umerket, dvs. nummer 9, og er lagt delvis
> inni denne.
>
> Notasjon:
>
> A & B: Felles foredrag av A og B
> A + B: Foredrag av A, fulgt av foredrag av B
> /- : Ingen info eller merknad i dette feltet
> m av n: Kassett nr. m av serie på n kassetter fra samme event
> ??xyz_txt?? : Vanskelig/uleselig håndskrift
>
> Filnavn: videokassetter-bibliografi.txt
> NUUGs CVS-arkiv.
> Bibliografi-fil opprettet av Thomas Gramstad mars 2016
>
>
>
> LØPENUMMER/TITTEL/ÅR-MÅNED-DATO/EVENTUELL ANNEN INFO
>
> 1 Forgerock/2011-08-09/-
> 2 TG08/2008-04-09/Tape 2 15:00 (??Ceremonlg??)
> 3 Free Software Taiwan/-/-
> 4 ??Alf Tommys Rospyche PR <blekkblobb>??/-/-
> 5 Simon Phipps/2008-04-01/09:00-09-10
> 6 Accenture ??5.12.ÆR LBDEBATT??/-/Kamera 2
> 7 Norske Digitalt ??CRLAND?? Røed/2008-04-09/13:50-14:20
> 8 Dag E. Pedersen Closing Ceremony ??hovin??/2008-04-09/14:00
> 9 UMERKET KASSETT -- Løs papirstrimmel: "Anne Lise O-KBUG2 2162"
> 10 Paneldebatt høyre kamera 2/-/-
> 11 Fremtiden er Åpen/-/Siste event kamera 2
> 12 Skolelinux brukerkonferanse Yrvin + Kringstad/2008/1 av 7
> 13 Skolelinux brukerkonferanse Spain/2008/2 av 7
> 14 Skolelinux brukerkonferanse Brazil/2008/3 av 7
> 15 Skolelinux brukerkonferanse Germany/2008/4 av 7
> 16 Skolelinux brukerkonferanse Gnash/2008/5 av 7
> 17 Skolelinux brukerkonferanse Lars Risan/2008/6 av 7
> 18 Skolelinux brukerkonferanse Bjørn Venn/2008/7 av 7
> 19 Perl 6 Hackathon/2009-april/- 20 Perl 6/2008-11-11/1 av 2
> 21 Perl 6/2008-11-11/2 av 2
> 22 Høringsrunder med FLOSS/2008-10-14/-
> 23 NUUG-prisen 2008/2008-10-23/-
> 24 Intro Skolelinux Conf/2008/-
> 25 Mads Östling, Sveriges kommune/2008-04-09/12:50-13:20
> 26 Bjørn Erik Thon/2008-04-09/11:20-11:50
> 27 Model Driven Development/2008-12-09/MDD
> 28 Ruby on Rails/2010-03-09/-
> 29 Kerberos/2010-04-13/-
> 30 Burgess: CFengine/2010-08-10/-
> 31 Jonathan Worthington: Perl 6 Small & Large/2010-09-14/-
> 32 Chef/2010-10-12/-
> 33 Kvaleberg & Gjermshus: Mobile Dev Norway/2010-12-14/-
> 34 Kjernsmo: Semantic Web/2011-01-11/-
> 35 Martin H. Pedersen: Haiku/2011-02-08/-
> 36 Openinkpot/2011-03-08/-
> 37 Tore Anderson: Fra IPv4 til IPv6/2011-04-12/-
> 38 Reinholdtsen & Gundersen: FiksGataMi/2011-05-10/-
> 39 Freedom Fest 2010: Snoen/2010-10-30/1 av 9
> 40 Freedom Fest 2010: Fagerström/2010-10-30/2 av 9
> 41 Freedom Fest 2010: gitar + Sverre Ardø/2010-10-30/3 av 9
> 42 Freedom Fest 2010: Geir Isene/2010-10-30/4 av 9
> 43 Freedom Fest 2010: Hammerlin/2010-10-30/5 av 9
> 44 Freedom Fest 2010: Ostermann/2010-10-30/6 av 9
> 45 Freedom Fest 2010: Helge Ramstad/2010-10-30/7 av 9
> 46 Freedom Fest 2010: Østmoen/2010-10-30/8 av 9
> 47 Freedom Fest 2010: Onar Åm/2010-10-30/9 av 9
> 48 Wikipedia 10 år/2011-01-15/1 av 3
> 49 Wikipedia 10 år/2011-01-15/2 av 3
> 50 Wikipedia 10 år/2011-01-15/3 av 3
> 51 Åpent møte om DLD/2011-03-02/1 av 3
> 52 Åpent møte om DLD/2011-03-02/2 av 3
> 53 Åpent møte om DLD/2011-03-03/3 av 3
>
>  ----
>
> Thomas Gramstad
> thomas at gramstad.no
>
>


More information about the video mailing list