[NUUG video] Digitaliseringsprosjekt 2016

Hans-Petter Fjeld atluxity at 1kb.no
Fri Apr 15 14:07:16 CEST 2016


Hei folkens,

For de som ikke vet det, så mistet vi en god del video for en stund
siden når vi fikk problemer med lagringen vår.

Det betyr at vi nå har masse video på fysiske DV-kassetter som vi ikke
har noe annet sted.

Jeg har nå satt i gang en jobb for å fordøye disse fysiske kassettene
slik at vi får de som en fil på serveren vår.

HER TRENGER JEG HJELP!

Det å fordøy kassettene er jo bare en liten bit av oppgaven. På grunn av
forskjellige metoder for å ta opp video så kan det godt hende at enkelte
av videoene har lyd fra en mikrofon på venstre kanal og lyd fra en annen
mikrofon på høyre kanal. Dette har vi kommandolinje-verktøy tilgjengelig
for å samle sammen, men først trenger vi å identifisere om dette er
tilfelle.

Det kan også hende presentasjonen varte lenger enn 1 time? Det er den
fysiske begrensningen til lagringen på kassetten, så i såfall vil vi
mangle video på slutten av presentasjonen. Det trenger vi å identifisere.

En annen ting er meta-data om videoene. Det står av og til fornuftige
ting skrevet på tapene. Av og til er dette leselig. Av og til verken det
ene eller andre. Se vedlagte bilder for to eksempler, den ene er en god
del mer sporbar enn den andre.

Videoene ligger forløpig her:
video.nuug.no:/video/nuug-video/raw/digitalisering2016/triage

Jeg har kalt mappen "triage", som er første stedet de kommer etter å ha
blitt fordøyd for å bli vurdert. Min plan var at de ble flyttet ut fra
den mappen etter at noen tok på seg jobben med å vurdere deres tilstand.

Den veien videre har jeg ikke lagt noe plan for enda, da dette er en
gylden mulighet til å bidra med innsikt. Men husk, vi prøver å få ting
gjort her, ikke male et sykkelskur[1]. Den som har tenkt å gjøre jobben
kan ta til seg de rådene som er kommet, men er til slutt den som tar
avgjørelsen om hvordan det skal gjøres.

Poenget er til slutt å få best mulig video tilbake i et format vi kan
vise frem, med mest mulig metadata.

Håper noen har anledning til å bidra av og til.

- 1 - https://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_triviality

-- Hans-Petter
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: tape2.jpg
Type: image/jpeg
Size: 127890 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/video/attachments/20160415/8aaca208/attachment-0002.jpg 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: tape1.jpg
Type: image/jpeg
Size: 115498 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/video/attachments/20160415/8aaca208/attachment-0003.jpg 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 819 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/video/attachments/20160415/8aaca208/attachment-0001.pgp 


More information about the video mailing list