[NUUG video] Oppgradering av NUUG sitt videorigg til HD

David Noble davidwnoble at gmail.com
Fri Apr 15 17:54:22 CEST 2016


Hei,

2016-04-14 11:46 GMT+02:00 Odin Hørthe Omdal <odin.omdal at gmail.com>:
> 2016-04-14 1:36 GMT+02:00 David Noble <davidwnoble at gmail.com>:

*noen linjer fjernet*

> I dag finst OBS (open broadcasting studio) for Linux, som er veldig
> fleksibel og kan laga frykteleg gode og fine oppsett for strauming og
> opptak.  Bruker det sjølv i kofferten min.  Det er veldig mykje meir
> stabilt enn DVSwitch, og tòler fint at noko vert fråkopla og so kopla
> på att.  Elles har Sesse laga Nageru som òg hadde vore grei å sjekka
> https://nageru.sesse.net/.  Med software-løysing so må me ha med ein
> måte å få inn HD-SDI-signal, der kan blackmagic-kort brukast.  I
> staden for å kjøpa fleire Mini Recorder som eg har gjort kan sikkert
> ein DeckLink med fleire portar vera nok.  Må likevel få inn signal frå
> prosjektoren på ein måte, og det er nok enklast med HDMI.  Det beste
> der hadde vel truleg vore å sendt gjennom ein HDMI-splitter, og so ut
> til ein HDMI-til-SDI-converter (ser at du har putta ein slik opp for
> hardware-løysinga uansett).

Jeg kjenner til OBS - og denne er en fin løsning til noen usecases.
Nageru ser ut som en enda finere løsning, men fundementalt har man det
samme problem: man må sende flere HD-SDI kilder inn i en laptop, og
dette tar like mye plass, og koster circa like mye som en hardware
videomikser om man skal ha PCIe cardcage og strømforsyning.

Vi har også utfordringen med at en presenter-laptop ikke nødvendigvis
respekterer EDID som er satt av en HDMI to SDI konverteringsboks;
eller at man får en laptop som kun har VGA ut.
Dermed tenker jeg at det enkleste løsning er å få presenter-laptop til
å sende en signal som funker med prosjektoren som venuen har; splitte
dette, og bruke hardware til å konvertere signalen til en stabil
signal i samme format som kameraen lager.

Til sist er det mulig å ta en ekstra output fra en hardware video
mikser, for å ta dette opp på en sekundær enhet - som sørger for at
det er redundans.

> Kanhenda ikkje noko for NUUG som har pengar til skaffa seg hardware,
> og ikkje treng ha små alt-i-eitt-løysingar.  Men for mitt bruk hadde
> iallfall eg heller sett på ei software-basert løysing enn å gå for
> sopass mykje hardware. ^_^

Jeg tenker at redundansen man får med hardware, samt mer fleksibilitet
med I/O ville vært nyttig for NUUG sitt bruksområde.

Dave


More information about the video mailing list