[NUUG video] Bibliografi -- NUUGs DV-kassetter (2008-2011)

Thomas Gramstad thomas at ifi.uio.no
Wed Apr 20 18:26:58 CEST 2016


Hei igjen,

Jeg jobber videre med katalogiseringen av DV-kassettene, her er 
litt mer oversikt over de resterende DV-kassettene:


* Vi har en rensekassett. Sikkert lurt å kjøre den på begge de to
  DV-spillerne før vi fortsetter kopieringen/avspillingen.


* Minst 5 av kassettene er uinnspilte (innpakket i "cellofan"
  eller mykplast/ikke åpnet). Jeg mistenker at 4 andre også kan
  være uinnspilt -- de er åpnet, men umerket. Vi får bare sjekke
  dem.


* Det er flere spennende funn innimellom. Noen eksempler:

Pål Spillings foredrag om Internetthistorien i Norge fra 
NODAF-møte i 2009. Dette foredraget har vært antatt tapt, veldig 
flott at det nå er funnet!

Diverse foredrag med Jimmy Wales (fra NUUG-prisutdeling), Larry 
Wall, Simon Phipps og andre storheter.

Stopp DLD: Grunnleggelsen og et par andre møter/foredrag. Jeg 
antar at også den litt gåtefullt merkede "Vampus debatt" hører 
hjemme her. (Vampus er bloggeren, nå stortingsrepresentant Heidi 
Nordby Lunde, engasjert i personvern.)

Debatt i ISOC Norge om personvern og privatliv fra 24. oktober 
2013. Men denne ser ut til å finnes på nett: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZUsIXvDD_Vg så da slipper vi nok
en digitaliseringsjobb der (det er to kassetter).


* Jeg er overrasket over at det er mange kassetter fra NUUG-møter
  så sent som fra 2013 og 2014 (ca. halvparten av møtene/månedene
  de to årene), og til og med ett møte fra 2015. Kanskje det ble
  brukt videokamera med og uten kassett litt om hverandre,
  avhengig av hvem som filmet møtene?
  Noen som vet om disse nylige møtene trenger å redigitaliseres,
  eller finnes de allerede på nett?


* Veldig mange av kassettene, rundt halvparten, er fra Go Open
  2008. Jeg antar at også en del av de dårlig merkede kassettene
  (kun deler av tittel, intet år eller annen info) også er fra Go
  Open 2008, og at de er merket litt kjapt ut fra en antagelse om
  at Go Open-kassettene alltid ville være samlet i en felles
  enhet. Da utgjør Go Open 2008 til sammen antagelig litt over
  halvparten av kassettene. Kommer tilbake til dette senere.

Thomas


On Fri, 1 Apr 2016, Thomas Gramstad wrote:

> Jeg holder på å se på de DV-kassettene som Hans-Petter hadde, 
> det var 124 kassetter. Med de 53 fra før er det til sammen 177 
> DV-kassetter. (Dette er ingen aprilspøk!)
>
> Thomas
>
>
> On Sun, 27 Mar 2016, Thomas Gramstad wrote:
>
>> Hei,
>>
>> Da har jeg klar en første versjon av en bibliografi over (den første
>> gruppen av) NUUGs DV-kassetter, se nedenfor.
>>
>> Jeg har et par spørsmål i denne forbindelse:
>>
>> 1. Jeg tenker å plassere bibliografi-fila i CVS, slik at alle som
>>   vil bidra til den og har CVS-tilgang kan gjøre det. Jeg vet
>>   hvordan jeg adder en ny fil til CVS, men jeg er i tvil om hvor
>>   jeg skal plassere fila. Jeg prøvde å finne ut om Videogruppa
>>   har en egen filkatalog i CVS for tekstfiler, metadata o.l.
>>   (til forskjell fra videofiler), men greide ikke å finne noe
>>   slikt. Eller bør det kanskje opprettes en egen prosjektkatalog
>>   for arbeidet med DV-kassettene? Eller en annen løsning?
>>
>> 2. Finnes det oversikter over tidligere års aktiviteter i NUUG?
>>   Tenker noe a la www.nuug.no/adict2015, www.nuug.no/adict2014
>>   osv. Akkurat nå er det årene 2008-2011 jeg er ute etter å se
>>   på, spesielt 2008.
>>
>> 3. Hvis noen kan hjelpe med uklarheter i bibliografien (se f.eks.
>>   ??...??) og manglende informasjon vil det bli satt pris på.
>>   F.eks.: Hvor finnes info om NUUG på TG i 2008? Hvorfor har
>>   NUUG et videoopptak fra perioden 2008-2011 som heter "Free
>>   Software Taiwan"?
>>
>> Thomas
>> 
>>
>>  ----
>> 
>>
>> BIBLIOGRAFI -- DV-KASSETTER (VIDEOOPPTAK FRA 2008-2011)
>>
>> Dette er en bibliografi over NUUGs DV-kassetter, som ble brukt
>> til videoopptak fra NUUG-møter og andre relevante arrangementer i
>> perioden ca. 2008-2011. Videofilene skal kopieres ut fra
>> kassettene til server/Internett og forhåpentligvis Frikanalen
>> (dette skrives i mars 2016).
>>
>> Jeg har gitt hver kassett et løpenummer, som er skrevet med sort
>> sprittusj på både ryggen og "motryggen"(magen?) til hver
>> kassettholder -- altså IKKE på selve kassetten. (Tusj, lim o.l.
>> direkte på et lagringsmedium forkorter mediets levetid vesentlig;
>> dessuten er kassettene like svarte som tusjen.)
>>
>> Jeg har forsøkt å samle kassetter fra samme event mest mulig i
>> sammenhengende nummerserier.
>>
>> ToDo:
>> 1. Kopiering av kassettene/filene.
>> 2. Datere (og evt. mer info) nr. 3, 4, 9, 10 og 11.
>> 3. Tilfeller av uleselig håndskrift og mangelfullt merkede
>>   kassetter (hvorav én helt umerket) -- typisk de eldste
>>   kassettene fra 2008. Sjekkes ifm. kopiering/påsyn av
>>   kassettene.
>> 4. Det er flere DV-kassetter hos Hans-Petter, få overlevert og
>>  registrere og kopiere disse.
>> 5. Alle DV-kassettene skal arkiveres i plastboks i NUUGs lager
>>   etter registrering og kopiering. Inntil da er de dels hos
>>   Thomas (registrering og evt. kopiering) og/eller hos Petter
>>   (kopiering). Petter har fått tak i to lesere for DV-kassetter
>>   (en type utstyr som er i ferd med å bli sjelden og evt.
>>   kostbar).
>>
>> Noen kassetter er mangelfullt eller uleselig merket. Jeg tror at
>> kassettene med nummerserien 5-11 er fra samme event, dvs. at alle
>> er fra TG april 2008 -- og nummer 25 og 26 er antagelig også fra
>> dette eventet.
>>
>> Uleselig håndskrift med forsøk på tolkning er avgrenset med to
>> spørsmålstegn før og etter, slik: ??uleselig tekst??
>>
>> En løs papirstrimmel med tekst tilhører antagelig den eneste
>> kassetten som er helt umerket, dvs. nummer 9, og er lagt delvis
>> inni denne.
>>
>> Notasjon:
>>
>> A & B: Felles foredrag av A og B
>> A + B: Foredrag av A, fulgt av foredrag av B
>> /- : Ingen info eller merknad i dette feltet
>> m av n: Kassett nr. m av serie på n kassetter fra samme event
>> ??xyz_txt?? : Vanskelig/uleselig håndskrift
>>
>> Filnavn: videokassetter-bibliografi.txt
>> NUUGs CVS-arkiv.
>> Bibliografi-fil opprettet av Thomas Gramstad mars 2016
>> 
>> 
>>
>> LØPENUMMER/TITTEL/ÅR-MÅNED-DATO/EVENTUELL ANNEN INFO
>>
>>  1 Forgerock/2011-08-09/-
>>  2 TG08/2008-04-09/Tape 2 15:00 (??Ceremonlg??)
>>  3 Free Software Taiwan/-/-
>>  4 ??Alf Tommys Rospyche PR <blekkblobb>??/-/-
>>  5 Simon Phipps/2008-04-01/09:00-09-10
>>  6 Accenture ??5.12.ÆR LBDEBATT??/-/Kamera 2
>>  7 Norske Digitalt ??CRLAND?? Røed/2008-04-09/13:50-14:20
>>  8 Dag E. Pedersen Closing Ceremony ??hovin??/2008-04-09/14:00
>>  9 UMERKET KASSETT -- Løs papirstrimmel: "Anne Lise O-KBUG2 2162"
>> 10 Paneldebatt høyre kamera 2/-/-
>> 11 Fremtiden er Åpen/-/Siste event kamera 2
>> 12 Skolelinux brukerkonferanse Yrvin + Kringstad/2008/1 av 7
>> 13 Skolelinux brukerkonferanse Spain/2008/2 av 7
>> 14 Skolelinux brukerkonferanse Brazil/2008/3 av 7
>> 15 Skolelinux brukerkonferanse Germany/2008/4 av 7
>> 16 Skolelinux brukerkonferanse Gnash/2008/5 av 7
>> 17 Skolelinux brukerkonferanse Lars Risan/2008/6 av 7
>> 18 Skolelinux brukerkonferanse Bjørn Venn/2008/7 av 7
>> 19 Perl 6 Hackathon/2009-april/- 20 Perl 6/2008-11-11/1 av 2
>> 21 Perl 6/2008-11-11/2 av 2
>> 22 Høringsrunder med FLOSS/2008-10-14/-
>> 23 NUUG-prisen 2008/2008-10-23/-
>> 24 Intro Skolelinux Conf/2008/-
>> 25 Mads Östling, Sveriges kommune/2008-04-09/12:50-13:20
>> 26 Bjørn Erik Thon/2008-04-09/11:20-11:50
>> 27 Model Driven Development/2008-12-09/MDD
>> 28 Ruby on Rails/2010-03-09/-
>> 29 Kerberos/2010-04-13/-
>> 30 Burgess: CFengine/2010-08-10/-
>> 31 Jonathan Worthington: Perl 6 Small & Large/2010-09-14/-
>> 32 Chef/2010-10-12/-
>> 33 Kvaleberg & Gjermshus: Mobile Dev Norway/2010-12-14/-
>> 34 Kjernsmo: Semantic Web/2011-01-11/-
>> 35 Martin H. Pedersen: Haiku/2011-02-08/-
>> 36 Openinkpot/2011-03-08/-
>> 37 Tore Anderson: Fra IPv4 til IPv6/2011-04-12/-
>> 38 Reinholdtsen & Gundersen: FiksGataMi/2011-05-10/-
>> 39 Freedom Fest 2010: Snoen/2010-10-30/1 av 9
>> 40 Freedom Fest 2010: Fagerström/2010-10-30/2 av 9
>> 41 Freedom Fest 2010: gitar + Sverre Ardø/2010-10-30/3 av 9
>> 42 Freedom Fest 2010: Geir Isene/2010-10-30/4 av 9
>> 43 Freedom Fest 2010: Hammerlin/2010-10-30/5 av 9
>> 44 Freedom Fest 2010: Ostermann/2010-10-30/6 av 9
>> 45 Freedom Fest 2010: Helge Ramstad/2010-10-30/7 av 9
>> 46 Freedom Fest 2010: Østmoen/2010-10-30/8 av 9
>> 47 Freedom Fest 2010: Onar Åm/2010-10-30/9 av 9
>> 48 Wikipedia 10 år/2011-01-15/1 av 3
>> 49 Wikipedia 10 år/2011-01-15/2 av 3
>> 50 Wikipedia 10 år/2011-01-15/3 av 3
>> 51 Åpent møte om DLD/2011-03-02/1 av 3
>> 52 Åpent møte om DLD/2011-03-02/2 av 3
>> 53 Åpent møte om DLD/2011-03-03/3 av 3
>>
>>  ----
>>
>> Thomas Gramstad
>> thomas at gramstad.no


More information about the video mailing list