[NUUG video] qctools noe for NUUGs videogruppe?

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Sat Apr 30 14:01:58 CEST 2016


David tipset meg om <URL: https://github.com/bavc/qctools >, som ser ut
som noe vi kan ha bruk for.  Jeg har i dag spurt om den kan bli med i
Debian, <URL: https://bugs.debian.org/823031 >, et av de formelle
stegene en bør ta før en laster opp i Debian.

Hvis noen har lyst til å vedlikeholde qctools i Debian, så er jeg mer
enn villig til å bistå.

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list