[NUUG video] Flere foredrag fra NUUG på Frikanalen

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Tue Jun 14 12:00:51 CEST 2016


Jeg fikk nettopp lagt ut nok et NUUG-foredrag på Frikanalen.  Denne gang
var det "Enkel grafisk nettverksplanlegging med PrimeDesktop" med Bahram
Malaekeh fra 2010, <URL: http://beta.frikanalen.no/video/625627/ >.

Det gjenstår fortsatt mange, og her er de med metafil som gjenstår:

% for f in *.meta; do if ! grep -q frikanalen= $f; then echo $f; fi; done
20041216-vmware.meta
20050512-cartography.meta
20051117-p2p.meta
20071211-accessibility.meta
20080212-erlang.meta
20080311-pf.meta
20090210-compiz.meta
20090811-genero.meta
20090908-fish.meta
20091110-digitaleksamen.meta
20100112-munin.meta
20100413-kerberos.meta
20100810-cfengine3.meta
20100914-little-tools-large-apps.meta
20101214-mobile-dev.meta
20110308-openinkpot.meta
20110412-ipv6.meta
20120423-friprogprisen.meta
20120612-siptelefoni.meta
20130611-linuxdriver.meta
20131112-varsling.meta
20131210-varnish.meta
20140114-3dprint.meta
20140311-lyntreff.meta
20140408-lyntaler.meta
20140812-norcert.meta
%

Merk at for noen av dem mangler vi videofil, og for andre har vi
videofil men mangler metafil.  For alle disse må metadata kontrolleres
før en går til video.nuug.no:/video/nuug-video/raw/NUUG-medlemsforedrag/
og kjører

 ~pere/nuugvideosvn/tools/prepare-for-frikanalen <metafil>

Jeg forsøker for tiden å spore opp hvem som tok opp
20100413-kerberos.meta, og har spurt, Jarle, Stian og Asle.  Hvis noen
husker hvem som tok opp det foredraget, si ifra. :)

Det er veldig fint med hjelp til å fikse metadatafilene.

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the video mailing list